Terug naar overzicht

Start Unmanned Valley Valkenburg

In de TheaterHangaar op Locatie Valkenburg waren donderdag 20 april ruim 120 genodigden van de gemeente Katwijk aanwezig tijdens de bijeenkomst Start Unmanned Valley Valkenburg. Deskundigen gaven een kijkje in de laatste trends op het gebied van drones, de toepassingen en mogelijkheden van onbemande systemen. Ook is uitleg gegeven over veiligheid, geluid en regelgeving.

Economische groeibriljant van onze regio

Verregaande digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor onze economie. Wereldwijd groeit de economie van onbemande systemen en aanverwante (sensor-gebaseerde) technologieën. De gebruiksmogelijkheden voor consumenten, de publieke sector, de zakelijke en de industriële markt zijn talrijk. Locatie Valkenburg is nu al een broedplaats van bedrijven die zich bezig houden met het testen van drones. Binnen de hangars wordt al volop gevlogen.

Wethouder Klaas Jan van der Bent:

Onze regio heeft alles in huis om hierop vooruit te lopen. De steeds innovatievere Greenport en kennisinstellingen zoals de TU Delft, de Universiteit en het BioScience Park van Leiden en het space-cluster van Noordwijk kunnen we versterken met een uniek, grootschalig testcentrum op Valkenburg.

Op Locatie Valkenburg werken overheden en bedrijfsleven samen om dit groeiende economische cluster een kans te geven.

Woningbouw en natuur

In de regio is een grote behoefte aan nieuwe woningen. De toekomstige 5000 woningen op Valkenburg leveren een grote bijdrage aan de woningbouwopgave in de provincie Zuid Holland. “Hier ligt een kans om een kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige en duurzame wijk te realiseren waar inwoners graag willen wonen en verblijven. De bereikbaarheid van de locatie is daarvoor essentieel: eerst bewegen, dan bouwen. Ook moet Unmanned Valley als broedplaats van een nieuwe economie, gecombineerd kunnen worden met een landschap dat een robuuste en duurzame inrichting heeft en kwaliteit uitstraalt. Het grote, gezamenlijke groengebied van Wassenaar en Katwijk loopt natuurlijk over naar het duin- en kustgebied. Het gebied eromheen is verstedelijkt. Dat vraagt om zorgvuldig beheer.”

Stichting Unmanned Valley Valkenburg

Katwijk gaat deelnemen aan de stichting Unmanned Valley Valkenburg. Ook de TU Delft en vertegenwoordigers van de sector zijn aangesloten. De overheid en het bedrijfsleven financieren de stichting. “Een luchthavenregeling die het mogelijk maakt om buiten te testen is van groot belang om Unmanned Valley maximale kansen te bieden. De stichting zorgt voor het opstellen van de benodigde procedures en handboeken en vraagt de benodigde vergunningen en regelingen aan” aldus Van der Bent.

Monitoren en evalueren

De ontwikkeling van het testcentrum zal vanaf de beginfase scherp gemonitord worden. Tijdens de live demonstraties van onbemande systemen en drones is afgelopen donderdag al gestart met geluidsmetingen. In een periode van 5 jaar wordt bekeken of het testcentrum zich echt kan doorontwikkelen naar een Unmanned Valley: een volwaardige testlocatie.

Bron: Gemeente Katwijk