Terug naar overzicht

Just Transition Fund Rijnmond: € 58,5 mln. voor energietransitie in regio

Vanaf het vierde kwartaal van 2022 kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de regio Rijnmond een beroep doen op gelden uit het Just Transition Fund (JTF) Rijnmond. In totaal komt er € 58,5 mln. beschikbaar voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en/of het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Geïnteresseerden kunnen op 10 oktober 2022 aansluiten bij een voorlichtingsbijeenkomst.

Het JTF is een nieuw Europees fonds en richt zich specifiek op de transitie van CO-2 -intensieve industriële regio’s van fossiel naar duurzaam. Daarbij wordt aan de ene kant ingezet op de fysieke transitie van de industrie en aan de andere kant op de mitigatie van de arbeidsmarkteffecten die hiermee gepaard gaan. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten.

Rotterdam Waalhaven

“We moeten onze CO2-uitstoot beperken en de overstap maken naar schone energie. De gelden vanuit Europa, beschikbaar via het JTF, zijn een belangrijke impuls voor de energietransitie in de regio Rijnmond. Met het JTF zetten we in op zowel de economische transitie, als de daaraan gekoppelde arbeidsmarkttransitie.”

– Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Transitieplan Regio Rijnmond

De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben in samenspraak met regionale stakeholders een regionaal transitieplan opgesteld. In het plan zijn de te verwachten regionale effecten benoemd van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie gesteld heeft voor de periode 2030 t/m 2050. Ook beschrijft het plan de sporen waar de regio op inzet:

  1. Vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens.
  2. Versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens.
  3. Een wendbare, weerbare beroepsbevolking

Openstelling

In het vierde kwartaal van 2022 worden twee openstellingen gelanceerd. Ongeveer € 30 miljoen voor de sporen 1 en 2 en € 10 miljoen voor spoor 3. De exacte datum waarop je je kunt inschrijven is nog niet bekend. Wel is het nu al mogelijk om projectideeën aan te leveren via het steunpunt.

Informatiebijeenkomst 10 oktober

Op 10 oktober organiseert het JTF een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden bij Plant One in de Botlek. InnovationQuarter zal hier ook aanwezig zijn. Je ontvangt hier meer informatie over het programma, de openstellingen en het aanvraagproces. Aanmelden kan hier.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair