Terug naar overzicht

Indieningsdatum Just Transition Fund Rijnmond 23 januari 2023

De indieningsdatum van het Just Transition Fund (JTF) Rijnmond is bekend. Op 23 januari 2023 kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de regio Rijnmond een beroep doen op gelden uit dit programma. In totaal komt er € 58,5 mln. beschikbaar voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en/of het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Geïnteresseerden kunnen op 1 december live aansluiten bij een voorlichtingsbijeenkomst of deze online terugkijken.

Het JTF is een nieuw Europees fonds en richt zich specifiek op de transitie van CO-2 -intensieve industriële regio’s van fossiel naar duurzaam. Daarbij wordt aan de ene kant ingezet op de fysieke transitie van de industrie en aan de andere kant op de mitigatie van de arbeidsmarkteffecten die hiermee gepaard gaan. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten.

Rotterdam Waalhaven

“We moeten onze CO2-uitstoot beperken en de overstap maken naar schone energie. De gelden vanuit Europa, beschikbaar via het JTF, zijn een belangrijke impuls voor de energietransitie in de regio Rijnmond. Met het JTF zetten we in op zowel de economische transitie, als de daaraan gekoppelde arbeidsmarkttransitie.”

– Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Transitieplan Regio Rijnmond

De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben in samenspraak met regionale stakeholders een regionaal transitieplan opgesteld. In het plan zijn de te verwachten regionale effecten benoemd van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie gesteld heeft voor de periode 2030 t/m 2050. Ook beschrijft het plan de sporen waar de regio op inzet:

  1. Vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens.
  2. Versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens.
  3. Een wendbare, weerbare beroepsbevolking

Openstelling

Op 23 januari 2023 vanaf 09.00 uur gaat de regeling open (onder voorbehoud goedkeuring van de Europese Commissie). Er is ongeveer € 30 miljoen voor de sporen 1 en 2 en € 10 miljoen voor spoor 3. Het is nu al mogelijk om projectideeën aan te leveren via het steunpunt.

Informatiebijeenkomsten

Op 10 oktober organiseerde JTF een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden bij Plant One in de Botlek. Deze bijeenkomst is opgenomen en te bekijken als video. De slides zijn hier te downloaden. Wil je live meer informatie vergaren? Meld je dan een voor de bijeenkomst bij Tata Steel over het JTF IJmond dat tegelijk van start gaat. Aanmelden kan hier.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair