Terug naar overzicht

Speeddaten tussen maritieme innovatie organisaties

Offshore Wind, verduurzaming vervoer en robotica waren enkele thema’s die aan bod kwamen bij het speeddaten tijdens het maritieme innovatieoverleg dat vorige week onder leiding van Maritime Delta plaatsvond.

Kennisdeling, uitwisselen van initiatieven en het verkennen van samenwerkingen stonden tijdens deze bijeenkomst centraal. Uiteenlopende organisaties in de regio, zoals Duurzaamheidsfabriek, Haagse Hogeschool en Port of Rotterdam ondersteunen maritieme en offshore bedrijven bij hun innovatie. Om de markt beter van dienst te kunnen zijn, en aanbod af te stemmen organiseerden we deze halfjaarlijkse bijeenkomst.

De deelnemende organisaties verkenden door middel van speeddates aan welke projecten ze werken of welke bijeenkomsten ze in de planning hadden. Naast verscheidene vervolgafspraken, én de incidentele mismatch, was een van de uitkomsten een concreet overzicht aan welke innovatiethema’s op dit moment wordt gewerkt. Een nuttige instrument om in beeld te krijgen op welke thema’s de deelnemende partijen mogelijk kunnen samenwerking. Een aantal thema’s krijgen een vervolg door middel van een ideecafé, zoals recent het ideecafé Blockchain en Think Smart.

Maritime Delta

Maritime Delta, het samenwerkingsprogramma voor de maritieme de sector in de regio zet zich in voor het versterken van het maritieme cluster. Innovatie is één van 4 programmalijnen, waar naast het ondersteunen van bedrijven met praktische informatie zoals subsidie en het organiseren van ideecafés, het programma zich in zet voor het verbeteren van afstemming in de regio.

Ritha van de Ruit, Kamer van Koophandel:

Een goed overleg, waarbij het speeddaten voor mij in ieder geval prima werkte. Met een aantal dates heb ik afspraken gemaakt.

Deelnemende partijen waren onder andere:

 • Netherlands Maritime Technology
 • Buccaneer Delft
 • EICB
 • RDM CoE
 • STC Group
 • Da Vinci / Duurzaamheidsfabriek
 • InnovationQuarter
 • Rotterdam Maritime Service Community
 • Port of Rotterdam
 • Werkendam Maritime Industries
 • Kamer van Koophandel
 • Haagse Hogeschool