Terug naar overzicht

Voucherronde sociaal domein leidt tot nieuwe inzichten ZorgTech

Tot 30 juni konden zorgorganisaties en technologiebedrijven voor de derde maal een voucher aanvragen bij het innovatieprogramma ZorgTech. Het was de eerste keer dat specifiek gefocust werd op oplossingen voor het sociaal domein. Tien projectconsortia dienden succesvol een aanvraag in. In ieder consortium werken minimaal één zorgorganisatie, technologiebedrijf en gemeente samen. Uiterlijk 21 juli horen de consortia of zij subsidie krijgen. De focus op een gezamenlijke uitdaging leidde tot dusdanige resultaten dat dit een belangrijk uitgangspunt wordt in het vervolgprogramma.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) maakte vorig jaar bekend extra geld vrij te maken voor innovatieprogramma ZorgTech. Vanwege veelvuldig gehoorde problemen bij gemeenten waar corona nog eens een schepje bovenop deed, werd een voucherronde enkel voor het sociaal domein opgezet.

Aanvragen Sociaal Domein ZorgTech

De focus op het sociaal domein resulteerde in minder aanvragen dan de eerdere voucherrondes; maar de doelgroepen en oplossingen liggen dichterbij elkaar. Dit maakt het makkelijker om verbindingen te leggen en structurele oplossingen te vinden. Daarnaast maakt de gezamenlijke focus het voor gemeenten makkelijker om samen te leren en innoveren.

Meer platformoplossingen, minder unieke technologie-inzet

Waar in eerdere rondes meer tastbare oplossingen binnenkwamen, viel het op dat in bijna alle aanvragen platformoplossingen worden voorgesteld. Niet de toepassing van nieuwe technologie zoals robotica, domotica of sensoriek staat centraal; maar het ontsluiten en verbinden van data. Veel projectconsortia zetten in op het beter verbinden van zorgbehoevenden aan hulpverleners en oplossingen. En dat is precies de behoefte van veel gemeenten om die rol beter te kunnen vervullen en automatiseren. Daarnaast maakt deze opbrengst het makkelijker om soortgelijke oplossingen te vergelijken en van elkaar te leren.

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Een ander opvallende bevinding is dat veel aanvragen focussen op kwetsbare doelgroepen. Iets dat in eerdere rondes nauwelijks voorkwam. Zo zijn er verschillende voorstellen die zich richten op mensen met een migratie-achtergrond, laaggeletterden en verstandelijk gehandicapten. Waar het ene consortium een platform biedt voor een eerste gezondheidscheck in de moedertaal; zet het andere consortium in op beeldbellen met huisartsen in de eigen taal.

Gerichter verbindingen leggen

Niet alleen tussen consortia die aan soortgelijke oplossingen werken is het makkelijker verbindingen leggen. Het hele regionale ecosysteem heeft er baat bij als we zorgopgaven gezamenlijk oppakken en het lerend innovatievermogen stimuleren. Uiteindelijk willen we toe naar structurele oplossingen met een bepaalde schaalgrootte. ZorgTech kan stap voor stap helpen om oplossingen door te ontwikkelen en het business model aan te scherpen of onder een bredere doelgroep te testen.

Samenwerkende gemeenten

De regionale gemeenten die aanhaken bij projecten zijn: Rotterdam, Den Haag, Noordwijk, Alphen aan den Rijn en Dordrecht. Ook buiten de regio zijn er nog een tiental gemeenten betrokken. De rol per gemeente verschilt. De ene gemeente denkt vooral mee gedurende het project en geeft feedback. De andere gemeente heeft een uitvoerende rol waarbij het eigen inkoopproces of contact tussen medewerkers onder de loep wordt genomen. Ook zijn er gemeenten die helpen bij het werven van inwoners om deel te nemen aan een test of het ontwerpen van een kostenstructuur.
Alle gemeenten die onderdeel zijn van een projectconsortium dat een voucher krijgt en de groep gemeenten die deelnemen in het voorbereidingstraject van deze voucherronde via de MRDH, zullen een actieve rol spelen in het uitwisselen en delen van leerpunten en resultaten.

Vervolg programma ZorgTech

Binnen enkele weken wordt bekendgemaakt welke projecten vanaf 1 augustus met een voucher starten. Vanuit het programma wordt gewerkt aan vervolgfinanciering om het programma ook na het afronden van de huidige projecten door te zetten. De verwachting is dat bij toekenning wederom met een voucherregeling gewerkt zal worden. Op basis van de inzichten van deze laatste ronde zullen die rondes elk hun eigen focus op een gezamenlijke uitdaging van een aantal zorgorganisaties krijgen.

Meer weten?

Interesse in een volgende ronde of zelf een uitdaging inbrengen? Wij plaatsen alle informatie op de programmasite. Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Het programma is bedoeld om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie.

Neem gerust contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer