Terug naar overzicht

SMITZH: Nieuw loket voor Smart Manufacturing

Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering en digitalisering kunnen vanaf nu terecht bij SMITZH - Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen en dit loket opgericht.

SMITZH
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wat is SMITZH?

SMITZH is een Smart Industry Hub in opbouw en heeft tot doel de Zuid-Hollandse maakindustrie en zijn technologische toeleveranciers te ondersteunen bij het toepassen van Smart Manufacturing. We bouwen daarom aan een solide regionale innovatie-infrastructuur met een achttal fieldlabs die nauw samenwerken. We willen uitgroeien naar een one-stop-shop loket waar bedrijven naar toe komen voor kennis en technologie om hun hoogwaardige producten op concurrerende manier te kunnen maken, ook in kleine series en/of enkelstuks.

Wat kan ik er mee?

Zuid-Hollandse bedrijven die zelf bereid zijn te investeren in Smart Manufacturing, kunnen binnenkort inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen. Denk aan workshops en consultancy voor strategievorming en -implementatie; skillsontwikkeling; economische en technische haalbaarheidsonderzoeken; en support bij het opzetten van projecten in de productieketen en technische ontwikkelingen.

Als jij ook voor een uitdaging staat met betrekking tot smart manufacturing, kun je met ons contact opnemen. Het programma is nog volop in opbouw en kan dus ook nog worden aangescherpt naar aanleiding van gebleken belangstelling uit de industrie.

Hoe zit dat met de financiën?

Een deel van het budget wat gesponsord is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt beschikbaar door middel van vouchers. Zo kun je een voucher krijgen om ons je te laten helpen bij het opstellen van een Smart Manufacturing strategie, maar er zijn ook vouchers beschikbaar om de technische en financiële haalbaarheid van een nieuwe technologie die mogelijk relevant is, in een maakproces te onderzoeken.

Waarom zetten jullie SMITZH eigenlijk op?

De maakindustrie in Zuid-Holland telt bijna 10.000 bedrijven en heeft een groot aandeel in de werkgelegenheid. Smart Manufacturing, ofwel het automatiseren, robotiseren en digitaliseren van de productie, biedt dé kans om deze industrietak concurrerend en duurzaam door te laten groeien. Dit heeft een positieve weerslag op de regionale en dus ook de nationale economie omdat er (nog) meer bedrijvigheid plaatsvindt en (nog) meer banen gegenereerd worden. En dat is in het belang van de oprichters; de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), InnovationQuarter en TNO en sponsors; gemeente Den Haag, MRDH en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Acht fieldlabs

Je krijgt snel en gericht antwoord onder meer door de samenwerking met de fieldlabs waarin alle technologieën vertegenwoordigd zijn: 3D-printing en IoT (RAMLAB), lasrobots en duurzame inzetbaarheid (Duurzaamheidsfabriek Dordrecht), robotisering en artificial intelligence (RoboHouse), technologie voor geautomatiseerde composietproductie (SAM|XL) Big Data (Big Data Innovatie Hub), sensoriek (Dutch Optics Centre), digitale productie en digital twin (Digital Factory for Composites) en mensgerichte technologie met onder andere AR/VR (Dutch Growth Factory).

 

SMITZH - loket voor Smart Manufacturing

Contact

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Anton Duisterwinkel

Programma manager SMITZH
+31 6 46 84 72 50
Stuur mij een e-mail!

SMITZH-Lotte-Groen

Lotte de Groen

Projectleider SMITZH
+31 6 31 79 28 11
Stuur mij een e-mail!

SMITZH in het nieuws

Nieuwsbrief