Terug naar overzicht

SMITZH goes Munich

In het kader van het recent gelanceerde programma Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid Holland (SMITZH), toog een groep van 37 deelnemers van 30 bedrijven, kennisinstellingen met enkele InnovationQuarter collega's ter begeleiding naar München. Dit bezoek aan het hart van de Duitse maakindustrie leverde verfrissende inzichten op – ‘We doen het helemaal zo slecht nog niet in Nederland’ – en waardevolle nieuwe contacten: zowel in Duitsland als zeker ook onderling.

SMITZH goes Munchen-980x450

Fit for the future

Een reis die de deelnemers aan het denken moest zetten over hoe zij hun bedrijf ‘fit for the future’ kunnen maken of houden. Door de nieuwste technologieën die voor handen zijn, én de ervaringen en best practices uit het veld toe te passen, in lijn met de doelstelling van SMITZH. Deze reis draaide niet primair om handeldrijven, maar juist om het aan gaan van de dialoog met onze gastheren en vrouwen. Deze Duitse ondernemingen en kennisinstellingen streven hetzelfde doel na als wijzelf, namelijk binnen hun domein vooroplopen op wat zij ‘Industrie 4.0’ noemen.

Hoogtepunten

In twee dagen tijd doorliep de groep een intensief programma, met bezoeken aan Siemens, Kuka, Fraunhofer, Grob Werke, DLR en een Duits-Nederlands Smart Industry diner op het Augsburger Technologie congress. Dat laatste werd mede mogelijk gemaakt door een co-sponsoring van onze collega’s van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

SMITZH goes Munchen-002-980x450

Nieuwe inzichten

Veel deelnemers waren blij om te leren dat we in Nederland helemaal niet achterlopen op onze oosterburen qua kennis op het vlak van automatisering. Wel is aandacht nodig voor implementatie van de juiste beschikbare technologie bij maakbedrijven, zodat deze ook in de toekomst winstgevend blijven. De grote winst zit in de digitalisering, toepassing van IoT, Big Data en AI bij bedrijven, waarmee nieuwe business modellen ontwikkeld kunnen worden. De deelnemers aan de reis zijn in hun evaluatie eenduidig over hun ervaring: de reis heeft nieuwe inzichten opgeleverd die zij kunnen gebruiken bij het vinden van de juiste Smart Manufacturing toepassing voor hun onderneming. En daarnaast – en minstens zo belangrijk – heeft men het onderlinge netwerk uitgebreid en weten te versterken. Nuttig voor het uitwisselen van ervaringen met gelijkgestemden en in sommige gevallen toch ook mogelijk nieuwe business.

Smaakt naar meer

De evaluatie is duidelijk: het merendeel van de respondenten wil volgend jaar weer mee. Nu alleen nog een programma.