Terug naar overzicht

Service-Hub creëert kansen voor betere samenwerking tussen Canada en Nederland

Er liggen veel kansen voor samenwerking tussen de Nederlandse en Canadese tuinbouwsector. Met name voor Nederlandse toeleveranciers liggen er belangrijke kansen. Een gezamenlijke oplossing voor het bieden van betrouwbare after-sales service in Canada zal de lokale interesse in Nederlandse producten verhogen. Het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, versterkt bovendien de handelskansen voor Nederlandse tuinbouwbedrijven.

Service-Hub creëert kansen voor betere samenwerking tussen Canada en Nederland

Dat is de conclusie van een verkenning door drie studentes van de HAS Den Bosch tussen maart en juli dit jaar, onder begeleiding van Anne-Claire van Altvorst van InnovationQuarter en Jan Westra van Priva. Om inzicht te krijgen in de handelskansen in Canada richtten de studentes zich in de verkenning op twee Canadese regio’s; British Columbia en Ontario. Zowel de formele als informele netwerken in de regio’s werden in kaart gebracht en er werd veel waardevolle informatie opgehaald.

Grote verschillen in regio’s en sectoren

De studentes spraken met ondernemers uit de bloemen- en groentesector om de huidige situatie in beide industrieën te doorgronden, waarbij de focus lag op het identificeren van handelskansen voor Nederlandse bedrijven. Er bleken grote verschillen te bestaan tussen de twee regio’s. Waar Nederland al goede samenwerkingsverbanden onderhoudt met telers in Ontario, is dat in British Columbia veel minder.

Jan Westra, Strategic Business Developer bij Priva, partner-initiatiefnemer van het onderzoek:

Nieuwe informatie die we hebben gewonnen is bijvoorbeeld hoe bedrijven in de praktijk onderling samenwerken. Vanuit Nederland denken we te weten hoe het werkt omdat we het gaan invullen. In Canada werkt het toch anders, en zelfs per regio bleken er grote verschillen te zijn.

Met name in de groentesector is een grote behoefte aan Nederlandse innovaties en high tech (automatiserings)oplossingen die telers in staat stellen efficiënter te produceren en hun concurrentiepositie ten opzichte van opkomende Mexicaanse importproducten te versterken.

Service-Hub creëert kansen voor betere samenwerking tussen Canada en Nederland

Service-hub uitkomst voor Nederlandse tuinbouwproducten

Vanwege het ontbreken van betrouwbare service op de meeste Nederlandse producten laten telers deze nog links liggen, ondanks dat ze erkennen dat de kwaliteit van die producten beter is. Hierdoor is het idee ontstaan voor een gezamenlijke service-hub, die specifiek gericht is op het bieden van service aan Nederlandse tuinbouwproducten. Het idee wordt door Canadese partijen zeer positief ontvangen.

Op 11 september wordt een bijeenkomst georganiseerd voor Nederlandse toeleveranciers die geïnteresseerd zijn om mee te denken in de ontwikkeling van de service-hub. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Anne-Claire van Altvorst, Business Developer InnovationQuarter (anne-claire.vanaltvorst@innovationquarter.nl).

Nederlands Triple-Helix model als kans

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het voor bedrijven in de gehele Canadese Horticulture sector een uitdaging is om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het gebrek aan samenwerking tussen de industrie en kennis- en opleidingsinstituten, waardoor de curricula niet aansluiten op de behoeftes van de bedrijven en afgestudeerde studenten niet over de juiste kennis beschikken.

Anne-Claire van Altvorst, Business Developer InnovationQuarter:

Scholen en lectoren kunnen een interessante ingang zijn, omdat zij een adviesfunctie hebben voor telers en er geleerd wordt hoe met Nederlandse producten gewerkt moet worden. Bovendien wordt zo de nieuwe generatie opgevoed met Nederlandse producten.

De twee initiatiefnemers van de marktverkenning, InnovationQuarter en Priva, zijn zeer tevreden over de opgedane kennis en netwerk. Jan Westra: “Canadese bedrijven blijken het bijzonder fijn te vinden om goed gehoord te worden. Als wij hen beter begrijpen door ons te verdiepen in de cultuur (die écht anders is), dan kunnen we beter inspelen op de echte behoefte. Ik ben overtuigd: marktkennis geeft ons een voorsprong!”

De komende periode worden verschillende vervolgacties ondernomen om de kansen in Canada te specificeren en de juiste instrumenten in gang te zetten om die kansen ook zo goed mogelijk te benutten. Bovendien wordt nu al hard gewerkt om eenzelfde onderzoek voor de Verenigde Staten in gang te zetten. Het opzetten van een (after sales) service-hub kan ook daar zeer interessant zijn.