Terug naar overzicht

Security spin-off van BW Ventures opent kantoor in hét veiligheidscluster van Europa

In maart opende BW Security Ventures, een spin-off van het Eindhovense BW Ventures, haar deuren op de campus van The Hague Security Delta (HSD) in Den Haag. De recente komst naar dit nationale innovatiecentrum voor veiligheid werd vandaag officieel bekrachtigd met het overhandigen van een welkomstplaquette door InnovationQuarter aan Sebastiaan Kors, Director van deze business accelerator voor (cyber)security startups.

Sebastiaan Kors (BW Security Ventures) ondertekent de HSD-overeenkomst.

Van idee naar winstgevend concept

Veel startups, maar ook corporates en investeerders, worstelen met de vraag hoe een goed beveiligingsidee of (cyber)securityconcept is om te zetten in een commercieel haalbaar businessmodel. BW Security Ventures scout (inter)nationale startups die actief zijn binnen de (cyber)securitysector. Via het data-gedreven acceleratieprogramma PreXLR, een business development programma van 100 dagen, begeleidt BW Security Ventures de (vroege fase) startups bij de eerste stappen naar succes en toetst de commerciële haalbaarheid van hun idee of concept. Het daaruit voortvloeiende businessmodel voorkomt tijd- en geldverspilling van een product dat nog niet gereed is voor marktintroductie.

“Wij verwachten jaarlijks zo’n 5 tot 10 startups te begeleiden en hen een vliegende start te bieden op weg naar commercieel succes. In april starten de eerste twee cybersecuritystartups met het programma, Digital-Sentinel en de uit Amerika overgekomen startup LegacyArmour. Beide veelbelovend op het gebied van dataprotectie,” aldus Sebastiaan Kors, Director bij BW Security Ventures. “Maar ons hogere doel is om de cybersecuritysector te versterken en daarmee de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten.”

Digitale toekomst en security

De digitale transformatie is in volle gang. Nieuwe vraagstukken doen zich voor en ondernemers zien kansen en mogelijkheden voor innovaties. Veiligheid en beveiliging spelen in deze digitale wereld een aanmerkelijke rol en worden steeds belangrijker.

“Als voor security onvoldoende aandacht is en het niet wordt geïntegreerd in nieuwe digitale ontwikkelingen, dan ontbreekt het aan vertrouwen voor grootschalige toepassingen met omvangrijke risico’s als mogelijk gevolg,” licht Sebastiaan Kors toe. “Ook innovatie en groei worden daardoor geremd.”

“Met de komst van het internet dachten we onvoldoende na over security en de gevolgen daarvan worden meer en meer zichtbaar. Door de robotisering, innovaties als zelfrijdende auto’s en nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), private/public clouds en big data, wordt de impact op cybercrime groter dan we nu al ondervinden. Daarom is het nodig dat de digitale transformatie hand in hand gaat met security-innovaties en ideeën om de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken, als ook met het opleiden en trainen van gekwalificeerd (cyber)securitypersoneel.”

Security spin-off van BW Ventures opent kantoor in hét veiligheidscluster van Europa
V.l.n.r.: Joris den Bruijne (HSD), Herman Hartgers (Enterprise Europe Netwerk (EEN) / KvK), Sebastiaan Kors (BW Security Ventures), Philip Meijer en Martijn van Hoogenhuijze (InnovationQuarter) © Daniel Verkijk

BW Security Ventures kiest voor Den Haag

“Het veiligheidscluster The Hague Security Delta met daarbij horende HSD Campus is de place-to-be voor (cyber)securitystartups en -bedrijven vanwege het sterk ontwikkelde ecosysteem,” licht Sebastiaan Kors toe. “BW Ventures heeft al een vestiging in Eindhoven, die zich met name richt op e-commercestartups. Omdat we dicht op het vuur wilden zitten met onze cybersecurityactiviteiten is de HSD Campus voor ons een logische keuze om er een kantoor te openen. En door evenementen als de Cyber Security Week georganiseerd door HSD met onder meer de gemeente Den Haag en InnovationQuarter komen wij met interessante partners in aanraking. Dat werpt nu al zijn vruchten af!”

Samen het securitycluster versterken

De komst van deze business accelerator naar Den Haag is mede door het nauwe contact met het Enterprise Europe Netwerk, de Kamer van Koophandel (KvK), HSD en InnovationQuarter tot stand gekomen. Kors: “Door de goede samenwerking met deze organisaties kunnen wij er samen voor zorgen dat nationale én internationale (cyber)securitystartups een zo groot mogelijke kans op succes hebben. Ons acceleratieprogramma helpt daarbij, als ook andere netwerken, platforms, accelerators en op cybersecurity gerichte investeringsfondsen. Dit ecosysteem connect de dots.”

Chris van Voorden, hoofd Foreign Investments bij InnovationQuarter: “BW Security Ventures is een nieuwe, welkome schakel in het veiligheidscluster en een aanwinst voor de regio Zuid-Holland. Tijdens het startupprogramma wordt gelet op de technische haalbaarheid van producten, maar wordt vooral ook goed gekeken naar de commerciële haalbaarheid. Na 100 dagen is het duidelijk of de markt behoefte heeft aan wat deelnemers te bieden hebben.”