Zuid-Holland is het grootste maritieme knooppunt in West-Europa, maar om concurrerend te blijven, is innovatie noodzakelijk. Innovatiethema’s zijn 100% voorspelbaar onderhoud, 3D-printen van maritieme reserveonderdelen en offshore wind. Met water- en deltatechnologie is de regio internationaal toonaangevend op gebied van klimaatadaptatie, gebruik van en bescherming tegen water in deltaregio’s.

Water & Maritime en meer…

Vanuit het programma Maritime Delta worden de krachten in Zuid-Holland gebundeld voor het aanjagen van innovatie. Slimme en schone schepen, winnen op zee en een effectieve infrastructuur zijn nationale innovatiethema’s, die uitgewerkt worden in onder meer verduurzaming van vervoer over water, smart maintenance, zero emissies en autonoom varen. Crossovers met andere sectoren zijn in de regio zichtbaar via 3D-printing en cybersecurity.

Ook op water- en deltatechnologie worden in Zuid-Holland de krachten gebundeld, via het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) waarin de TU Delft, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. Met Safe Delta investeert de regio in proeftuinen waarin ICT-toepassingen en tijdelijke waterkeringen het leven in delta’s veiliger moet maken. In Urban Delta zijn klimaatverandering en een kwetsbare leefomgeving de thema’s die vragen om innovatieve oplossingen als drijvende objecten en groene daken, terwijl in Smart Delta digitalisering en automatisering leiden tot efficiënter beheer van de delta’s.