In Zuid-Holland is de hightech sector met meer dan 100.000 banen de grootste sector, met daarbinnen een toonaangevend aerospace cluster, hoogwaardige productie- en materiaaltechnologie en robotisering. Zuid-Holland is hofleverancier van de Smart Industry fieldlabs op het snijvlak van high tech met onder meer Horticulture, Maritiem en Safety & Security.

High Tech, Smart Industry en meer…

Transitie naar een nieuwe economie, waarin digitalisering een centraal thema is, vormt het hart van de nationale Smart Industry Agenda. In  Zuid-Holland wordt dit concreet uitgewerkt in een groot aantal fieldlabs, die met elkaar gemeen hebben dat ze zich richten op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen. FreshTeq (horticulture) en Smart Maintenance of Ships (SMASH, maritiem) zijn voorbeelden van fieldlabs voor specifieke clusters.

Andere fieldlabs jagen als ‘enabler’ innovaties aan in verschillende sectoren. Zo richt RoboValley zich op de automatisering van maakprocessen en ontwikkelen van robots, Big Data Innovatiehub op het verzamelen en tot waardevolle informatie verwerken van data en het Dutch Optics Centre (DOC) op sensorontwikkeling en satellietdata voor diverse toepassingen. Het samenwerkend netwerk van fieldlabs vormt het hart van het transitiepad Entrepreneurial Region van de Roadmap Next Economy (RNE).

Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering en digitalisering kunnen vanaf nu terecht bij SMITZH – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen en dit loket opgericht.