Zuid-Holland is een van de belangrijkste veiligheidsclusters in Europa. Belangrijke innovatiethema’s waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan werken, zijn Cybersecurity, Urban Security en Critical Infrastructure. Crossectorale innovatiethema’s worden ontwikkeld op het snijvlak met Horticulture (voedselveiligheid), Life Sciences & Health (Big Data en beveiliging persoonsgegevens) en Smart Industry (unmanned systems).

Safety & Security en meer…

Zuid-Holland heeft met Den Haag het belangrijkste veiligheidscluster van Europa in huis. Het profiel ‘International City of Peace, Justice and Security’ past goed bij de in Den Haag gevestigde (internationale) instellingen en overheden. Samen met The Hague Security Delta (HSD) werken we samen aan innovaties op gebied van cybersecurity, nationale en stedelijke veiligheid en bescherming van vitale infrastructuur. Ontwikkelingen als cybercriminaliteit, terrorisme en spionage leiden tot meer bewustzijn op gebied van veiligheid.

Zuid-Holland heeft met name op gebied van cybersecurity een goede uitgangspositie. Cybersecurity is verweven met veel innovatiethema’s in de regio, zoals drones en zelfrijdende auto’s, maar ook kritieke infrastructuren. Internationaal is de regio verbonden met toonaangevende veiligheidsclusters in Canada, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.