In metropoolgebieden is een verschuiving zichtbaar naar voedselproductie die ook binnen de stadsgrenzen plaatsvindt. Via Vertical Urban Farming wordt voedsel geproduceerd in of op gebouwen. Het dichtbevolkte Zuid-Holland, met zijn sterke tuinbouwcluster, heeft veel in huis om nieuwe concepten en technieken te test en en daarmee een bijdrage te leveren aan de mondiale voedselvoorziening. Ook op gebied van voeding met specifieke nutriënten voor verschillende doelgroepen worden in Zuid-Holland innovatieprojecten ontwikkeld onder het label Vers+.

Horticulture en meer…

De professionalisering van de tuinbouw staat centraal in het fieldlab FreshTeq, waar innovatieve telers nieuwe technologie testen en toepassen. Ook siergewassen zijn een regionale specialisatie, waarin sensortechnologie en geavanceerde technologie voor veredeling en kwaliteitscontrole ontwikkeld en toegepast worden.

Om concurrerend te blijven, zet de Zuid-Hollandse tuinbouw fors in op internationalisering, waarbij Japan en Canada, maar zeker ook andere regio’s belangrijke doelmarkten zijn.

Waterinnovaties in de tuinbouw

De kracht van onze glastuinbouwsector en de innovaties en ontwikkelingen die daarbij horen, mogen gezien worden. Letterlijk en figuurlijk. Via onderstaande banner komt u op een interactieve kaart waarop de waterinnovaties en -oplossingen te zien zijn. Zo worden de ontwikkelingen in de Nederlandse glastuinbouw inzichtelijk. Te beginnen op het gebied van water, en binnenkort ook op het gebied van energie, robotica & genetica.

Waterinnovaties in beeld