Terug naar overzicht

Zuid-Holland start regionale samenwerking om internationale Protein Port te worden

Eind vorig jaar rondde InnovationQuarter samen met TNO een verkenning af naar de potentie van de eiwittransitie voor onze regio. Eén van de belangrijkste conclusies van deze verkenning was dat Nederland een unieke uitgangspositie heeft om internationaal koploper in de eiwittransitie te worden. Zuid-Holland kan hieraan bijdragen door de komende jaren aan een regionale agenda en sterker ecosysteem te werken. Dit specifiek op gecultiveerde, gefermenteerde en uit waterplanten afkomstige eiwitten. Hiertoe is samen met Planet B.io het initiatief genomen om een community van regionale koplopers te vormen. Bedrijven met interesse om hierbij aan te haken, kunnen zich nu melden.

Verschillende soorten eiwitbronnen

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te voorzien zonder onze planeet volledig uit te putten, is een transitie nodig van dierlijke naar duurzame eiwitbronnen. In de verkenning onderscheiden InnovationQuarter en TNO eiwitten uit vijf verschillende type bronnen: eiwitten op basis van planten, waterplanten, gecultiveerde eiwitten uit dierlijke cellen, fermentatie en insecten. Vooral op het gebied van cellulaire agricultuur (eiwitten op basis van gekweekte cellen en fermentatie) blijken er voor onze regio grote kansen te liggen om ons internationaal sterk te positioneren. Daarnaast worden ook aquatische eiwitten gezien als interessante nichemarkt.

Eiwittransitie

Nationale en regionale aandacht

De Nederlandse overheid heeft een nationale eiwitstrategie gepubliceerd, waarin het belang van alternatieve eiwitten wordt onderschreven. Afgelopen maand werd daarnaast € 60 miljoen uit het Nationaal Groeifondsvoorstel vrijgespeeld om Cellulaire Agricultuur (CA) in Nederland op de kaart te zetten. Binnen dit programma wordt gewerkt aan: het opzetten van CA-onderwijsprogramma’s; onderzoek en opschaling van CA-productieprocessen.

Om als Nederland de juiste impact te maken, is het noodzakelijk dat de verschillende regio’s zich complementair ontwikkelen. Delft heeft met de TU Delft, CA Delft, de BPF, DSM en Planet B.io op de Biotech Campus Delft een sterke uitgangspositie voor onderzoek en opschaling van CA. De provincie Zuid-Holland heeft Planet B.io een netwerksubsidie toegekend voor het aanjagen van het ecosysteem in onze regio en het nader uitwerken van een regionale strategie op deze thema’s. InnovationQuarter zal de komende jaren actief betrokken zijn bij de opzet en uitvoer hiervan.

De Protein Port Community

Voor het einde van 2022 zullen we met de community de basis leggen voor een regionaal ecosysteem en een gezamenlijke agenda voor de komende vier jaar ontwikkelen. Daarnaast starten we met marketingactiviteiten voor Zuid-Holland als toonaangevende regio voor alternatieve eiwitten en het versterken van de innovatiediensten en -infrastructuur in de regio.

De thema’s die middels drie bijeenkomsten in de community voorbij zullen komen, zijn in lijn met het Nationaal Groeifondsvoorstel: opleiding en talent, R&D, technologische uitdagingen (o.a. opschaling) en commerciële uitdagingen (o.a. maatschappelijk draagvlak en regelgeving). Voorbeelden van mogelijke activiteiten uit de te ontwikkelen agenda zijn: whitepapers; consortiavorming; demonstratiemogelijkheden; en het ontwikkelen van nieuwe curricula van hbo- en wo-opleidingen.

Meer weten?

Planet B.io organiseert samen met InnovationQuarter een kick-off voor de Protein Port community op 1 juni. InnovationQuarter en TNO zullen daar de uitkomsten van de verkenning presenteren. We halen op wat echt belangrijk is voor onze regio: Hoe ziet de toekomst eruit? Wie hebben we nodig? Wat gaan we doen? Vanwege het internationale karakter van veel bedrijven is de voertaal Engels. Je bent ook welkom als je van buiten de regio komt, maar wilt meedenken over de eiwittransitie in Zuid-Holland.

De uitnodiging voor de kick-off is verstuurd naar de bij ons bekende koplopers. Ben jij een bedrijf actief op het gebied van de eiwittransitie en heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Anne-Claire van Altvorst

Senior Business Developer Horticulture