Terug naar overzicht

Samenwerking Invest-NL en de Regionale Energiefondsen om energietransitie te versnellen

Invest-NL en de 15 Regionale Energiefondsen (REFs) zijn een samenwerking aangegaan om de financiering van energietransitie te versnellen. Namens Zuid-Holland heeft ENERGIIQ de samenwerking ondertekend.

InvestNL Energiefondsen

Gezamenlijke financiering en samenwerking geeft de mogelijkheid kennis en slagingskansen te vergroten, risico’s te delen en richting ondernemers een beter afgestemd aanbod te doen.

Grote projecten kunnen door deze samenwerking beter gefinancierd worden. Waar een regionaal fonds onvoldoende ruimte biedt, past deze mogelijk bij Invest-NL. Naast samenwerking op het gebied van financiering, zal ook samengewerkt worden om de ontwikkeling van projecten te versnellen door hen te helpen met business development en kennis en ervaring uit te wisselen. Regionale projecten vergen lokale kennis, die bij de regionale energiefondsen volop aanwezig is.

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor € 400 mln. aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim € 1,5 mrd. aan projecten gerealiseerd. Door de getekende samenwerking tussen de REFs en Invest-NL willen betrokken partijen dit succes verder versnellen en vergroten.

ENERGIIQ

Namens Zuid-Holland heeft het energie-innovatiefonds ENERGIIQ de samenwerking ondertekend. ENERGIIQ, met een omvang van € 35 mln., is beschikbaar gesteld door de Provincie Zuid-Holland met als doel om de energietransitie in de regio te versnellen. InnovationQuarter is als beheerder het aanspreekpunt voor ENERGIIQ. ENERGIIQ biedt een groot scala aan financieringsinstrumenten waarmee de juiste voorwaarden worden geschept om de groeikansen van fr innovatieve onderneming te maximaliseren. Met het fonds investeren wij in ondernemingen die klaar zijn voor het commercialiseren van hun bewezen energie-innovatie die ofwel CO2 reductie tot gevolg heeft, dan wel een hoofdvestiging, R&D of productielocatie in Zuid-Holland heeft.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Jasper Geselschap

Jasper Geselschap

Fondsmanager UNIIQ
Nieuwsbrief