Terug naar overzicht

Samenwerking Fieldlab Industrial Electrification van start

Het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk is een grootverbruiker van energie en veroorzaakt bijna 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, zijn drastische maatregelen nodig zoals CO2-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen. Het toepassen van elektrificatie is een bewezen belangrijke en niet uit te sluiten verduurzamingsoptie. Om deze technologie verder te brengen, dient het op grote schaal en in de gewenste toepassing getest te worden. Daarom hebben Port of Rotterdam, InnovationQuarter, TNO, Deltalinqs en FME de krachten gebundeld binnen het Fieldlab Industrial Electrification, dat op 10 februari gelanceerd wordt.

FLIE - industrie

Het toepassen van elektrificatie wordt ook wel Power-2-X genoemd. Hierbij worden fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch aangedreven processen. Investeerders en eindgebruikers zijn nu nog weinig bereid te investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie. Om hier verandering is het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) opgezet. Het fieldlab is de eerste plek in Nederland waar in een open innovatielocatie Power-2-X technologieën op deze schaal kunnen worden doorontwikkeld en getest met regionale industriepartners.

Fieldlab Hub en demonstratie on-site

Het fieldlab bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Enerzijds een ‘Fieldlab Hub’ waar wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven en onderzoek- en onderwijsinstellingen uit de regio. Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases. Het tweede onderdeel van het fieldlab bestaat uit demonstratiesites op locatie bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk toegepast en ervaringen uitgewisseld en aanschouwd kunnen worden. Het initiatief wordt sterk ondersteund door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie.

FLIE ontwerp

Zelf met subsidie met FLIE aan de slag

Het fieldlab zal een belangrijke rol vervullen in het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit regionale programma van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter heeft als één van haar vier hoofdthema’s de elektrificatie van de industrie. Begin dit voorjaar start een tweede voucherronde waarbij mkb’ers en ketenpartners samen met FLIE een projectvoorstel kunnen indienen en tot € 100.000,- subsidie kunnen krijgen. Meer informatie over de beschikbare vouchers en het programma is hier te vinden.

Online launch event

Op 10 februari is de online lancering waar de toekomst van industriële elektrificatie besproken zal worden met relevante partijen uit de sector. Tijdens de online lancering zullen grote namen uit het veld, zoals Rob Kreiter (TKI) Marcel Galjee (Nouryon) en Yolande Verbeek (Uniper) hun visie delen op de toekomst en de manier waarop het fieldlab kan ondersteunen bij de implementatie van nieuwe technologieën. Er is volop ruimte om het gesprek aan te gaan en om vragen te stellen. Zo zullen we in break-out sessies uiteen gaan voor een verdiepende discussie met experts uit het bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en waardeketenpartners. Aanmelden kan hier.

 

Dit fieldlab is mede mogelijk gemaakt door EFRO-subsidie en financiële ondersteuning vanuit de overheid, provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.