Terug naar overzicht

Samenwerking clusters BioEconomy, SachsenAnhalt en Biobased Delta voor een sterkere biobased economy

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Deze regio heeft veel multinationals en MKB-bedrijven en een aantal toonaangevende onderzoeksinstituten zoals het Helmholtz instituut UFZ. Op de laatste dag van het bezoek hebben de clusters BioEconomy (Saksen-Anhalt, ook lid van 3Bi) en Biobased Delta een overeenkomst ondertekend om de samenwerking tussen business- en kennispartners van beide clusters te versterken.

Onderwerpen waar BioEconomy en Biobased Delta nauw(er) op gaan samenwerken:

  • Bioraffinage van lignocellulose (houtachtige biomassa)
  • Verhogen van economische waarde van suikers (vorming nieuwe waardeketens)
  • Verwaarding van lignine voorbij energiegebruik
  • Design van biocomposieten met hernieuwbare grondstoffen

 

Economische missie Biobased Chemie

Doel van het werkbezoek was de brede onderlinge relaties te versterken. Tegelijk met dit werkbezoek leidde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, een economische missie naar deze deelstaten. Een van de onderdelen was Biobased Chemie, waaraan Willem Sederel en Herman de Boon namens Biobased Delta hebben deelgenomen. Het doel was onder andere bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking. Het was een nuttig bezoek met een goed programma en veel nieuwe contacten.

 

Samenwerking clusters BioEconomy, SachsenAnhalt en Biobased Delta voor een sterkere biobased economy

 

Een groot aantal Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven heeft deelgenomen aan dit onderdeel van de missie. De aandacht was vooral gericht op hun innovatieve oplossingen en producten op het gebied van groene chemie, bijvoorbeeld biokatalyse, bioraffinage, bioplastics, groen gas en hoogwaardige biobased producten. Op het programma stonden bezoeken aan bedrijven en instituten in Leipzig en Leuna, waar de deelnemers met hun Duitse counterparts hebben gesproken over business cases die zowel economisch als op het gebied van duurzaamheid zinvolle alternatieven bieden. Tijdens de matchmaking in samenwerking met het lokale Spitzencluster BioEconomy hebben de deelnemers contacten opgedaan met toonaangevende partners uit de Duitse sector.

Door de goede bestaande relaties op het gebied van de green chemistry tussen Nederland en de regio biedt de missie naar de deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In de regio is een sterk cluster met enkele multinationals, veel MKB-bedrijven en een aantal toonaangevende onderzoeksinstituten zoals het Helmholtz instituut UFZ aanwezig.

 

Bron: Biobaseddelta.nl