Terug naar overzicht

Ruimteonderzoeksinstituut SRON naar Leiden en Delft

Ruimteonderzoeksinstituut SRON dat nu in Utrecht is gevestigd, komt naar Zuid-Holland. Het instituut dat onder meer hoogwaardige technologische instrumenten bouwt voor sterrenkundig onderzoek, aardgericht onderzoek en onderzoek naar exo-planeten, krijgt een nieuw onderkomen naast de Science Campus van de Universiteit Leiden. De universiteiten in Leiden en Delft werken nauw samen om dit mogelijk te maken.

Ruimteonderzoeksinstituut SRON naar Leiden en Delft-980x450px

Veel mogelijkheden voor samenwerking

Het instituut SRON met ongeveer 200 werknemers in Utrecht en Groningen maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De verhuizing van SRON-Utrecht is nodig omdat het huidige gebouw op de Uithof het einde van zijn levensduur nadert.  De raad van bestuur van NWO en het bestuur van ruimteonderzoeksinstituut SRON hebben hun voorkeur uitgesproken voor het gezamenlijke aanbod van de Universiteit Leiden en de TU Delft. In dit aanbod gaat SRON-Utrecht over enkele jaren verhuizen naar een nieuw gebouw op de Science Campus van de Universiteit Leiden.

NWO en SRON zijn verheugd over deze nieuwe locatie en de vele mogelijkheden die er zijn voor samenwerking in de wetenschap, technologieontwikkeling en instrumentbouw. Zuid-Holland heeft een uniek ecosysteem op het gebied van ruimtevaart en aardobservatie. Het bid van de beide universiteiten heeft de steun van de gemeente Delft, de gemeente Leiden, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland, TNO, ESA ESTEC en de regionale industrie op het gebied van space. Na advies van de ondernemingsraden van SRON en NWO volgt in de loop van 2018 een definitief besluit van de raad van bestuur van NWO.

Reacties

Vice-rector Hester Bijl van de Universiteit Leiden reageert zeer verheugd op de komst van SRON naar de Leidse Bèta-campus: “Dit is geweldig nieuws. Dankzij intensieve samenwerking met de TU Delft, de Provincie Zuid-Holland en de beide gemeenten, Leiden en Delft, hebben we dit mogelijk gemaakt. De vestiging van SRON in Leiden zal ons onderzoek en onderwijs, en dat van Delft, zeer ten goede komen.”

Ook Tim van der Hagen, Voorzitter van de TU Delft is blij met de komst van SRON naar Zuid-Holland: ”De samenwerking tussen Science en Engineering is in deze regio zeer sterk, en de komst van SRON geeft daaraan een belangrijke impuls”. In Delft gaat SRON gebruik maken van bestaande clean rooms en samen met de TU Delft mogelijk werken aan de bouw van nieuwe clean rooms.

Burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden: “Wij zijn er heel blij mee dat SRON  naar Leiden komt. Het instituut past goed in de bestaande infrastructuur van de stad en zal aanleiding vormen de samenwerking in het spacecluster – met onder meer ESA ESTEC – in deze regio verder te versterken. De krachtige combinatie met Delft heeft wederom succes.”

Burgemeester van Bijsterveldt van de gemeente Delft: ‘Dit is een prachtig  resultaat voor Zuid-Holland en het regionaal spacecluster, en in het bijzonder natuurlijk onze felicitatie voor Leiden!’

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland: ‘De komst van SRON naar Zuid-Holland geeft de ontwikkeling van ons spacecluster rond ESA ESTEC een grote boost. Ik ben trots en blij.’

Drie aanbiedingen

Dit voorjaar bleek dat de eerder geplande verhuizing van SRON-Utrecht naar Amsterdam niet doorgezet kon worden. NWO heeft vervolgens bij de Nederlandse universiteiten de interesses geïnventariseerd om SRON op hun campus te huisvesten. Afgelopen maanden zijn drie bidbooks voor de nieuwe huisvesting van de SRON-locatie in Utrecht beoordeeld door een selectiecommissie. De drie bids waren van hoog niveau en zeer aan elkaar gewaagd. Na een uitgebreide procedure adviseerde de selectiecommissie NWO en SRON om verder te gaan met het Zuid-Hollandse consortium.

Uitstekende aansluiting op onderzoek

Het overkoepelende argument van de selectiecommissie om voor het bid van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft te kiezen was een optimale, toekomstbestendige locatie voor SRON te realiseren. Daarbij vormden de inhoudelijke aansluiting van SRON in Leiden/Delft, de continuïteit van het onderzoek, de inzet van de biedende partij en de financiële aspecten belangrijke criteria om tot een eindoordeel te komen. Het enthousiasme en het brede draagvlak bij de beide universiteiten, in combinatie met ‘een solide en genereus aanbod’, maken dat de selectiecommissie ‘veel excellente perspectieven’ ziet voor SRON op het gebied van ruimteonderzoek in Zuid-Holland.

Daarnaast oordeelde de selectiecommissie dat er een uitstekende aansluiting is op de technologie en de instrumentenbouw van SRON. Ook is er een zeer goede aansluiting op twee wetenschappelijke programmalijnen van SRON: astrofysica en exoplanetenonderzoek. De aansluiting op de derde programmalijn, aardgericht onderzoek, is op dit moment in Zuid-Holland nog beperkt. Wel ziet de selectiecommissie in het bid van de Universiteit Leiden/TU Delft voldoende mogelijkheden om deze aansluiting te realiseren.

Over de selectieprocedure

De selectiecommissie ontving in totaal drie bidbooks. Naast de Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, hebben ook de consortia Universiteit van Amsterdam/Universiteit Twente/Vrije Universiteit en Radboud Universiteit/Technische Universiteit Eindhoven een bidbook ingediend. De drie bidbooks zijn beoordeeld door een selectiecommissie die ingesteld is in overleg met SRON en met het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

De selectieprocedure bestond uit twee schriftelijke vraagrondes gevolgd door interviews met delegaties van de indienende consortia. Op basis hiervan hebben NWO en SRON samen gekozen welke twee consortia verder konden in de procedure. Begin december vonden site visits plaats bij de twee overgebleven locaties. Na afloop van de bezoeken is de commissie tot een keuze gekomen en heeft de raad van bestuur van NWO en het bestuur van SRON geadviseerd om de voorkeur te geven aan het bid van de Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, met nieuwe huisvesting in Leiden.

Bron / Universiteit Leiden

Nieuwsbrief