Terug naar overzicht

Ruim € 13 mln. voor innovatief MKB Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland stelt in 2018 € 13,4 mln. subsidie beschikbaar voor innoverend MKB. Daarmee kunnen zij hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg verder brengen.

MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT)MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2017

Het geld komt beschikbaar via de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT). Hiermee wil de provincie, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het innovatief MKB in de regio stimuleren. De subsidie is bedoeld om innovatieve producten naar de markt of verder te brengen. Dat geeft niet alleen een impuls aan de bedrijven, maar ook aan de economische kracht van de regio. De afgelopen 3 jaar zijn al honderden bedrijven een stap verder geholpen met in totaal € 28 mln.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol in de toeleiding en begeleiding van R&D-samenwerkingsprojecten en de beoordeling van de haalbaarheidsprojecten. Business Developers van InnovationQuarter staan klaar om u te ondersteunen bij uw projectontwikkeling, dus neem vooral contact op!

Haalbaarheid of onderzoek

Ondernemers kunnen in 2018 voor 2 typen projecten subsidie aanvragen. Allereerst een haalbaarheidsproject, waarbij het gaat om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor Research & Development samenwerkingsprojecten. Bij deze projecten werken 2 of meer MKB ondernemingen samen aan industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling van een product. Zie hieronder voor de beschikbare bedragen en periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

 • Haalbaarheidsproject
  Maximaal bedrag: € 25.000 per project, maximaal 40% van de projectkosten
  Totaal bedrag: € 4 mln.
  Indienen: Tussen 17 april 2018 9.00 uur en 6 september 2018 17.00 uur
 • R&D samenwerkingsproject
  Maximaal bedrag: € 200.000 per klein project, € 350.000 per groot project, maximaal 35% van de projectkosten
  Totaal bedrag: € 9,4 mln.
  Indienen: Tussen 2 juli 2018 9.00 en 6 september 2018 17.00

Meer informatie

Klik hier meer informatie over de MIT-regeling. Daarnaast organiseert de provincie 20 maart een bijeenkomst voor innovatief ondernemers met onder meer informatie over de regeling.

Nieuwsbrief