Terug naar overzicht

Rotterdam Port Fund ontvangt kapitaalcommitment van Erasmus Trustfonds

Het Erasmus Trustfonds gaat als belegger deelnemen in het Rotterdam Port Fund (RPF). Het RPF dat is gericht op de havensector, mag hierbij binnen korte tijd weer een nieuwe, sterke, aan de Erasmus Universiteit verbonden, Rotterdamse partner aan zich verbinden.

Port of Rotterdam en windpark

Ondersteunen ontwikkelingen toekomstbestendige haven

Bastiaan van der Knaap, RPF: “Wij zijn bijzonder trots op het commitment van het Erasmus Trustfonds. Het is voor ons een teken dat wij als fonds de juiste stappen zetten richting de duurzame vernieuwing van de havensector. Met het Erasmus Trustfonds, met daaraan gelieerd het vooraanstaand kennisinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, vergroten en verdiepen wij ons netwerk verder.

Het Rotterdams Port Fund heeft binnen korte tijd bewezen een belangrijke speler te zijn voor degenen die de toekomst van de havensector mede vorm kunnen gaan geven – Onno Paymans, ETF

Onno Paymans, ETF: “Het Rotterdams Port Fund heeft binnen korte tijd bewezen een belangrijke speler te zijn voor degenen die de toekomst van de havensector mede vorm kunnen gaan geven. Wij zijn verheugd daaraan bij te kunnen dragen, in een sector waarin veel van onze alumni werkzaam of bij betrokken zijn. Innovatie in de haven en daaraan gerelateerde initiatieven passen bij de visie van ons fonds als sociaal vermogensfonds. We zien grote uitdagingen, en even grote mogelijkheden in de stad Rotterdam en haar haven. Daarom willen wij vernieuwende bedrijven graag de kans geven om die haven van de 21e eeuw vorm te gaan geven”.

 

Nieuwsbrief