Terug naar overzicht

Rotterdam investeert in verleiden van internationale bedrijven die bijdragen aan goede en groene groei

Rotterdam gaat internationale bedrijven aantrekken die bijdragen aan ‘goede’ en ‘groene’ groei van de economie en het vestigingsklimaat van Rotterdam. Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, InnovationQuarter en het Havenbedrijf (Port of Rotterdam) hebben in hun gezamenlijke visie op het aantrekken van bedrijven meer aandacht voor de technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op de stad. Binnen de voor Rotterdam het meest van belang zijnde sectoren, digitalisering en verduurzaming, gaat het om bedrijven werkzaam in industrieel-, product- en software-design, prototyping, experimenten en innovatie. Zodat Rotterdam uitgroeit tot een digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie. De stad investeert een half miljoen euro extra per jaar om deze bedrijven actief te werven.

Rotterdam gaat internationale bedrijven aantrekken die bijdragen aan ‘goede’ en ‘groene’ groei van de economie en het vestigingsklimaat van Rotterdam

De nieuwe gezamenlijke strategie richt zich op het aantrekken van internationale bedrijven die zich inzetten voor de digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie, ook wel aangeduid als ‘goede’ en ‘groene’ groei: meer werkgelegenheid, een stad waar het fijn is om te wonen en werken, bedrijven die werken aan duurzame oplossingen voor de stad. Hiervoor hebben gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en InnovationQuarter gezamenlijk een visie en een aanpak ontwikkeld met een heldere en optimale rolverdeling tussen de vier partners.

Samenwerken aan banen en nieuwe economie

Wethouder Barbara Kathmann (Economie):

“Met onze acquisitie-partners trekken we samen op om aan de ene kant Rotterdam nog aantrekkelijker te maken voor internationaal bedrijfsleven en aan de andere kant Rotterdammers maximaal te laten profiteren van extra bedrijvigheid. Dit uit zich in focus op werkgelegenheid en focus op de economie van de toekomst die duurzaam, circulair en digitaal is.”

Actieve benadering koplopers

Industrieel design, product design, sofware design, prototyping, experimenteren en innoveren dragen het meeste bij aan duurzame economische groei en werkgelegenheid. De buitenlandse acquisitie richt zich specifiek op dit type bedrijven. Rotterdam gaat meer dan nu de wereld over om innovatieve koplopers te benaderen. De afgelopen tijd zijn bedrijven als CIC, Webhelp, Rambus, Swisscom, BYD en Innocent aangetrokken. Deze koers wordt de komende jaren verder aangescherpt en geïntensiveerd.

Afwegingskader

Bedrijven die niet direct passen in de strategie, maar wél duurzame banen opleveren blijven welkom in Rotterdam. Een afwegingskader kan onderbouwen of ondersteuning door de gemeente wenselijk is. Met criteria en indicatoren die zijn afgeleid van de collegedoelen om te komen tot een digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie.

Acquisitiecoördinator als spil

De samenwerkingspartners hebben de rolverdeling aangescherpt. Zo stelt de gemeente een acquisitiecoördinator aan als spil tussen de acquisitie-organisaties. De gemeente is beleidsmaker, subsidievertrekker, aandeelhouder en vergunningverlener. Rotterdam Partners is de uitvoeringsorganisatie van de internationale acquisitie en ontvangt subsidie van de gemeente. Vanuit regionaal verband (Zuid-Holland) is InnovationQuarter de partij die acquireert en bedrijvigheid en business development in de regio stimuleert. Zij ontvangt hiervoor eveneens een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. De vierde belangrijke organisatie is het Havenbedrijf Rotterdam, dat zich binnen het havengebied richt op bedrijvigheid. Het Havenbedrijf opereert vanwege haar eigen exclusieve werkgebied primair op basis van de Havenvisie 2030.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren