Terug naar overzicht

Rotterdam investeert € 100 mln. in duurzame bedrijven

De gemeente Rotterdam trekt € 100 mln. uit voor investeringen in grote duurzame projecten in Rotterdam, zoals recycling van plastics, infrastructuur voor waterstof, grootschalige opslag van energie en elektrificatie van de industrie en vervoer. Met die investeringen wil de gemeente de energietransitie versnellen.

Energietransitiefonds Rotterdam

Energietransitiefonds

De investeringsimpuls van 100 miljoen voor duurzame bedrijven wordt gedaan uit het energietransitiefonds van de gemeente, dat is gevuld met de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Eneco. Naast de 100 miljoen voor duurzame bedrijven komt er ook 30 miljoen beschikbaar voor duurzaamheidsleningen aan kleinere bedrijven en particulieren. Het energietransitiefonds is een revolverend fonds, dat houdt in dat de opbrengsten uit investeringen terugvloeien in het fonds zodat er weer nieuwe investeringen mee kunnen worden gedaan.

Het Energietransitiefonds heeft als belangrijkste doel de uitstoot van CO2 te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Projecten en bedrijven die hieraan willen bijdragen lopen vaak aan tegen een gebrek aan passende financieringsmogelijkheden. Waar de markt het laat liggen springt de gemeente Rotterdam nu in het gat.

Hefboom

Volgens wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) werkt het fonds als een hefboom.

“Met het Energietransitiefonds helpen we de Rotterdamse haven en industrie op weg naar een nieuw en duurzaam verdienmodel. Van olie en kolen naar groene waterstof en grootschalige windparken op de Noordzee. De energietransitie is de nieuwe motor van de Rotterdamse economie.”

Met de investeringen vanuit het fonds verwacht de gemeente een veelvoud aan investeringen door het bedrijfsleven los te krijgen. Ook rekent Rotterdam op financiële bijdragen vanuit het Rijk en de Europese Unie.

InnovationQuarter

Om het maatschappelijk rendement van de 100 miljoen zo groot mogelijk te laten worden, is Innovation Quarter aangetrokken, de regionale ontwikkelingsmaatschappij. InnovationQuarter zal in opdracht van de gemeente als fondsmanager optreden van het Energietransitiefonds.

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter:

“De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Juist in Rotterdam met zijn wereldhaven en grote petrochemische complex is deze opgave groot. Het terugdringen van CO2 en het omschakelen naar een circulaire economie kan heel goed samen gaan met het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en het creëren van veel groene banen. Met het Energietransitiefonds gaat Rotterdam mee-investeren in de koplopers op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Wij danken de gemeente voor het vertrouwen om het Energietransitiefonds te gaan uitvoeren. En we zijn zeer gedreven om op deze manier een nog grotere bijdrage te leveren aan de next economy”.

Het Energietransitiefonds is vanaf 1 december opengesteld voor Rotterdamse bedrijven en bedrijven van buiten Rotterdam die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.