Terug naar overzicht

Regionale samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam en YES!Delft

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat samenwerken met YES!Delft, een van de meest succesvolle incubators van Nederland. EUR ziet het aanjagen van ondernemerschap als middel om haar maatschappelijke impact te kunnen vergroten. Op vrijdag 21 februari hebben het College van Bestuur van de universiteit – bij monde van Rutger Engels –  en de directie van YES!Delft een Letter of Intent ondertekend over deelname van EUR in YES!Delft. Ondernemerschap onder studenten en personeel wordt onder andere gestimuleerd door de oprichting van een programma van YES!Delft in Rotterdam. Door deze samenwerking worden lopende initiatieven van de EUR verrijkt met de expertise van YES!Delft.

“Het tekenen van de Letter of Intent met YES!Delft is een verdere stap in de realisatie van onze ambities. De EUR brengt op deze manier de eigen expertise vanuit RSM en het Erasmus Center for Entrepreneurship samen met die van Yes!Delft en haar netwerk.” – Rutger Engels, Rector magnificus van Erasmus Universiteit Rotterdam

Ondernemerschap verder aanwakkeren

YES!Delft is opgericht door de TU Delft, TNO en de gemeente Delft. “YES!Delft is de meest succesvolle incubator van Nederland en heeft de ambitie om regionaal verder uit te breiden. Met YES!Delft hebben wij een stevige partner gevonden om ondernemerschap binnen onze universiteit verder aan te wakkeren”, zegt Hans Smits, interim-voorzitter College van Bestuur van de EUR. De EUR brengt onder meer het eigen Erasmus Center for Entrepreneurship hiermee dicht bij YES!Delft wat over en weer mogelijkheden creëert.

Combineren business en technologie

YES!Delft speelt een belangrijke rol op de TU Delft Campus en in het aanjagen van het radicale innovatieve ecosysteem rond de TU Delft en de bredere regio. “TU Delft is trots op het succes van YES!Delft . Spin-offs van TU Delft hebben zich daar succesvol kunnen ontwikkelen. Afgelopen jaren zijn al meerdere bedrijven vanuit de regio Rotterdam ingestroomd. Het verder bundelen van de krachten met de EUR is een mooie volgende stap om ondernemerschap in onze regio te stimuleren”, aldus collegevoorzitter Tim van der Hagen.

“Succesvolle startups hebben altijd een hoge mate van diversiteit in de founding teams. Deze samenwerking zal leiden tot vele nieuwe ondernemingen waarbij de basis gevormd wordt door het samenbrengen van de diverse talenten van TU Delft en de EUR.” – Evert Jaap Lugt, Managing director Yes!Delft

Ondernemerschap inbedden in onderwijs en onderzoek

De ambitie is een duurzame en samenwerking vorm te geven. Een samenwerking die synergie oplevert waar alle partners van profiteren. Het aanmoedigen van ondernemerschap biedt de EUR kansen om de banden met de lokale, maar ook mondiale stakeholders aan te halen en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen, het gaat hier ook om maatschappelijk en sociaal ondernemerschap. “Ondernemerschap komt hierbij niet alleen tot uiting in het oprichten van start-ups, maar zal moeten worden ingebed in bijvoorbeeld het onderwijs en ook kunnen worden gecombineerd met onderzoek. Hierin speelt het versterken en ontwikkelen van een ondernemende mentaliteit onder onze studenten en personeel een belangrijke rol”, benadrukt Engels.