Terug naar overzicht

Regio en rijk geven €26 miljoen extra ondersteuning voor ruimtevaart

Rijksoverheid en regio geven gezamenlijk met 26 miljoen euro een extra impuls aan de economische kansen van ruimtevaart. De bijdrage gaat naar de Space Campus Noordwijk, waar bedrijven en onderzoekers zich bezig houden met open innovatie, en naar de modernisering van het nabij gelegen onderzoekscentrum ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA waar 2.800 mensen werken.
 Regio deal - 26 miljoen voor ruimtevaart

Internationale ontmoetingsplek

Staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) en burgemeester Jan Rijpstra (gemeente Noordwijk) ondertekenden vandaag de Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ om de ruimtevaartactiviteiten in Nederland verder te versterken. Het Rijk stelt €15 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van een internationale ontmoetingsplek bij ESTEC. De provincie en de gemeente investeren respectievelijk €8 en €3 miljoen om nieuwe initiatieven tot stand te brengen voor de verdere ontwikkeling van Space Campus Noordwijk.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “De ruimtevaartsector zorgt hier voor een aanzienlijke hoeveelheid banen en inkomsten. Maar deze activiteiten jagen ook onze kenniseconomie aan en verbeteren onze internationale concurrentiepositie. Voor innovatieve toeleveranciers vanuit bijvoorbeeld het MKB en onderzoekers is het immers aantrekkelijk om zich in dezelfde regio te vestigen. De onderdelen die zij voor de ruimtevaart maken en de kennisuitwisseling met ESTEC leiden bovendien vaak weer tot toepassingen in andere sectoren zoals telecommunicatie en landbouw.”

Bijdrage aan regionale economie Zuid-Holland

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland): “Met de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk willen we het ruimtevaartcluster in Zuid-Holland verder versterken. Dat cluster is niet alleen belangrijk voor de regionale economische kracht, maar draagt ook bij aan grote maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Denk aan het toepassen van satellietdata om de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Er zit flink wat kennis en kunde bij ESTEC en bij de bedrijven en kennisinstellingen in onze regio die door samenwerking op Space Campus Noordwijk nog verder tot bloei kan komen.”

Burgemeester Jan Rijpstra (Noordwijk): “Door de Regio Deal komt er op de Space Campus veel ruimte voor startups om uit te groeien tot mooie MKB-bedrijven. Zij krijgen hier een goede landingsplaats met testfaciliteiten, ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en een plek om elkaar te ontmoeten. Noordwijk is een fantastische locatie voor bedrijven om zich te vestigen. Dichtbij ESTEC wordt de komende jaren een vestigingsplek gecreëerd met alle mogelijkheden om bedrijven aan te trekken en deze te laten groeien en bloeien. De Regio Deal is van groot economisch belang voor Noordwijk en de Bollenstreek. Het betekent veel nieuwe bedrijven en veel nieuwe banen in onze regio.”

InnovationQuarter werkt met het bedrijfsleven en de betrokken regionale overheden aan de ontwikkeling van initiatieven tot volwassen business cases die passen in de regio deal.

Investeringen in ruimtevaart

De Nederlandse samenleving verdient een veelvoud van de investeringen in ruimtevaart terug via telecommunicatiediensten, navigatie, precisielandbouw, weersverwachtingen en via de aanwezigheid van het onderzoekscentrum ESTEC in Noordwijk.