Terug naar overzicht

Regio Drechtsteden-Gorinchem en de provincie Zuid-Holland dienen gezamenlijk Regio Deal in

Regio Drechtsteden-Gorinchem en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk op 27 november om 12 uur de Regio Deal bij het Rijk ingediend. Begin 2020 wordt bekend of het gebied kan rekenen op een investering van € 155 mln. ter bevordering van de brede welvaart.

ropositie Regio Deal Drechtsteden

André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden: “Het is een sterk signaal richting het Rijk dat de provincie onze Regio Deal als enige uit de provincie Zuid-Holland mee indient. Samen met de steun van de Economic Board Zuid-Holland, waar de grote steden, bedrijven en kennisinstellingen in vertegenwoordigd zijn, maakt dat duidelijk dat onze plannen van grote betekenis zijn voor de brede welvaart in dit deel van Nederland.”

Brede en krachtige samenwerking

De propositie voor een Regio Deal met het Rijk is een gezamenlijke inzet van overheden en vele partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Zij hebben samen gezorgd voor een krachtig samenhangend pakket van projecten, die snel uitgevoerd kunnen worden.

“Drechtsteden en Gorinchem vormen samen een sterke regio. Om te zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft, moeten we blijven investeren; in mensen, in innovatie en in de economie. Daarom hebben we met de regio en de inwoners, bedrijven en de onderwijsinstellingen de handen ineengeslagen voor een Regio Deal. En vandaag vragen we het Rijk om mee te doen en mee te investeren”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen, provincie Zuid-Holland.

Pijlers Regio Deal gericht op samen investeren in mensen

In de regio is er genoeg om trots op te zijn, maar er zijn ook forse opgaven om de achterblijvende ontwikkeling te doorbreken. Met de Regio Deal ontstaat een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Middelen worden ter beschikking gesteld voor projecten die de brede welvaart en leefbaarheid versterken. We zetten in op drie pijlers; Human Capital, toegepaste innovatie en dynamische oevers. Door hierin te investeren, kunnen we ons nog meer onderscheiden als een vitale, leefbare en maritieme topregio.

Reinie Melissant, burgemeester gemeente Gorinchem: “Het indienen van de Regio Deal is belangrijk voor de Drechtsteden, Gorinchem en omgeving. Het zorgt voor een versnelling van concrete plannen, zoals een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus. Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en medeoverheden doen we er alles aan deze Deal ook echt binnen te halen.”

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter:

“De regiodeal Drechtsteden/Gorinchem heeft onze volledige steun. Het is een prachtig gebied in Zuid-Holland met veel economische potentie maar ook sociaal-maatschappelijke uitdagingen die support verdienen. Met deze regiodeal worden in dit waterrijke gebied bruggen gebouwd. Tussen sterke sectoren, tussen onderwijsinstellingen, tussen diverse groepen bewoners. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpen we graag mee om de pijler Innovatie van deze bruggen steviger neer te zetten. Nu en in de toekomst.”

Human Capital

Om zoveel mogelijk jongeren én werkenden te faciliteren om een zo hoog mogelijk diploma te behalen, het liefst in studierichtingen waar werkgevers het meest behoefte aan hebben, krijg het onderwijsaanbod in het gebied een forse impuls. De vlaggenschipprojecten zijn de komst van een HBO AD-academy in Dordrecht, een nieuwe Beroepen- en innovatiecampus in Gorinchem en de MBO-aanpak van bedrijven.

Toegepaste innovatie

Het gebied heeft een sterke positie op het gebied van de (nationale) topsectoren Water & Maritiem, Energie en Logistiek en op onderdelen van High Tech Systems & Materials. Om die positie verder uit te bouwen, investeren ze in innovatie van duurzaamheid en digitalisering
in onze maritieme sector en maakindustrie. De regio Drechtsteden is samen met Gorinchem de proeftuin voor onderwijs en zorgaanbieders en stimuleren praktische zorginnovatie voor efficiënte en goedkopere gezondheidszorg. Kansrijke innovatieprojecten zijn de Maakfabriek/Smart Industry Campus en Digital Mainport.

Dynamische oevers

Versnellen en het toevoegen van kwaliteit en beleving gaan in onze aanpak van de oevers hand in hand. Dynamische oevers worden een plek waar de samenleving en het water zich verbinden. Aan de oevers komt de kwaliteit van leven en de economische kracht van de regio samen.
Woningbouwprojecten en vervoer over water zijn in deze ontwikkeling kansrijke projecten. De regio willen economische groei bereiken waar iedereen van profiteert. Dus dat het goed leven, werken en leren is in de regio en dat iedereen mee kan doen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Linco Nieuwenhuyzen

Linco Nieuwenhuyzen

Hoofd Innoveren