Terug naar overzicht

Boost de circulaire economie: wegnemen van regelgevingsbarrières voor maximale recycling

Geef meer ondersteuning aan ondernemers die met nieuwe reststromen het gebruik van fossiele grondstoffen willen terug dringen. Dit is één van de belangrijkste aanbevelingen uit de Whitepaper ‘End of Waste’ die tijdens het event No Time To Waste op 17 april werd gepresenteerd. Het rapport werd in opdracht van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie gemaakt, een landelijke samenwerking tussen InnovationQuarter, de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Invest-NL. Het rapport brengt in kaart hoe de belangrijkste hordes rondom recycling genomen kunnen worden.

Maximaal recyclen van materialen heeft veel voordelen: we dringen er de vraag naar fossiele grondstoffen mee terug, we hoeven minder afval te verwerken én we maken een flinke stap richting een circulaire economie. Toch lopen recyclers tegen een aantal barrières op wanneer ze hergebruikopties definiëren voor nieuwe reststromen: ze moeten aantonen dat de nieuwe toepassingen geen gezondheidsissues kennen en ze moeten voldoen aan de eisen uit de Wet Milieubeheer om een ‘Einde-Afval-verklaring’ te bemachtigen. Dit is extra lastig omdat het niet altijd duidelijk is wanneer je voldoet aan de regels. Daardoor blijven belangrijke recyclingopties vaak onbenut.

Angelique Erkenbosch, InnovationQuarter: “De ROM’s werken samen om innovatieve mkb’ers te helpen barrières aan te pakken die ze tegenkomen op hun weg richting opschaling. Het wegnemen van onduidelijkheden in regelgeving is erg belangrijk.”

Waar bedrijven op moeten letten voor een veilige recycling

Om de barrières te slechten is onderzocht op welke manier recycling op een veilige manier een belangrijke boost kan krijgen. De bevindingen zijn op 17 april gepresenteerd aan een zaal vol recyclers en beleidsmakers. Daarbij kregen de bedrijven die nieuwe reststromen willen inzetten onder andere het advies om bij de aanvraag voor de ‘Einde-afval-verklaring’ zich te richten op de ontwikkeling van duidelijk afgebakende producten. Op die manier is het eenvoudiger om aan te tonen dat het product veilig is voor de gezondheid en het milieu. Ook kan dan gemakkelijker duidelijk worden gemaakt dat het product aan bestaande regelgeving en technische specificaties voor vergelijkbare producten voldoet.

Help de ondernemer door het regelwoud

Ook voor beleidsmakers zijn er quick winst te behalen: Richt een centraal aanspreekpunt in dat ondernemers kan adviseren en dat recyclingkennis bundelt en maak duidelijk aan welke regels een bedrijf precies moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de ‘Einde-afval-verklaring’. Daarnaast is het belangrijk dat de Nederlandse regelgeving afgestemd wordt op de Europese en dat bijvoorbeeld voor plastics en biobased reststromen duidelijke regels worden afgesproken.

De bevindingen, gevat in een rapport, werden tijdens de bijeenkomst door Arnold Stokking (Groene Chemie, Nieuwe Economie) en Rinke Zonneveld (Invest-NL) overhandigd aan Jeannette Baljeu (gedeputeerde Zuid-Holland), Jacqueline Vaessen (Boegbeeld ChemistryNL) en Hagar Ligtvoet (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Arnold Stokking: “Mede gezien de klimaaturgentie kunnen we ons geen enkele vertraging in de grondstoffentransitie veroorloven. Groene Chemie, Nieuwe Economie hoopt dat met de adviezen uit dit rapport een aantal belangrijke barrières geslecht worden.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair