Terug naar overzicht

Recordaantal Venture Capital investeringen in Zuid-Holland

Volgens de jaarcijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) was 2017 een topjaar in het aantrekken van investeringen door Zuid-Hollandse bedrijven. InnovationQuarter speelde hierbij als meest actieve investeerder van Nederland een zeer significante rol. Ook in 2017 waren de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) betrokken bij bijna de helft van de bedrijven die een venture capital investering wisten aan te trekken.

Investeren jaarcijfers NVP

Aantal Venture Capital investeringen in de provincie Zuid-Holland groter dan ooit

Maar liefst 48 Zuid-Hollandse bedrijven wisten met in totaal 62 Venture Capital investeringen in 2017 hun groeiambitie waar te maken. Dit is een verdubbeling in het aantal deals in vergelijking met 2015 en zelfs een verviervoudiging in het volume in euro’s. De provincie Zuid-Holland komt hiermee op een tweede plek na Noord-Holland. Dit terwijl in 2015 maar liefst in 4 andere provincies meer bedrijven een investeerder wisten aan te trekken.

Zeer belangrijke rol voor InnovationQuarter

Zoals uit recent onderzoek van StartupJuncture bleek was InnovationQuarter met haar fondsen IQCapital en UNIIQ in 2017 de meest actieve investeerder van Nederland. Met 23 investeringen in 2017 was InnovationQuarter bij 37% van de investeringen in de regio betrokken. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2016, toen InnovationQuarter met 19 investeringen bij 48% van de Zuid-Hollandse deals betrokken was. Overigens speelt InnovationQuarter ook een belangrijke rol bij het doorgeleiden van bedrijven naar andere investeerders, onder andere ook door het regelmatig organiseren van “meet the investor”-achtige bijeenkomsten.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen goed voor helft VC-investeringen

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) spelen van oudsher een zeer vooraanstaande rol bij het investeren in snelgroeiende innovatieve bedrijven. Over de periode 2012-2016 kreeg maar liefst 56% van de bedrijven die Venture Capital wisten op te halen, hun investering mede van een ROM. In 2017 ging dit om nagenoeg (48%) de helft van de bedrijven. Daar waar er bij Venture Capital-investeringen sprake is van een lichte daling is er bij investeringen in Groeikapitaal juist sprake van een sterke stijging. Over de periode 2012-2016 was het belang van de ROM’s 27%, terwijl in 2017 maar liefst 40% van de bedrijven die groeikapitaal ophaalden dit kregen mede via een ROM.

Grotere investeringsrondes en meer investeringen in de seed fase

In 2017 haalden 233 Nederlandse bedrijven in totaal 319 Venture Capital investeringen op. Dit is een vergelijkbaar getal met 2016. Wel is een gemiddelde investeringsronde beduidend hoger (€ 1 mln. in 2017 versus € 690k in 2016). Ook nam het aantal Seed-investeringen sterk toe met in 2017 64 deals. Dit is bijna tweeënhalf keer zoveel als gemiddeld over de vijf voorgaande jaren. Het aantal Later Stage-deals bleef in 2017 wel achter in vergelijking met 2016 (72 versus 98). Wel was de gemiddelde omvang van een Later Stage-investering in 2017 bijna twee keer zo hoog als in 2016 (€ 1,9 mln. versus € 950k).

In het persbericht en op de website van de NVP zijn nog veel meer overzichten te vinden inclusief een gedetailleerd overzicht van alle investeringen over de afgelopen 10 jaar.