Terug naar overzicht

Recordaantal buitenlandse bedrijven investeren in Den Haag

In 2017 hebben 54 buitenlandse bedrijven met behulp van de Haagse en regionale acquisitiepartijen The Hague Business Agency en InnovationQuarter een kantoor in Den Haag geopend of bestaande activiteiten uitgebreid. Samen zorgen deze bedrijven naar verwachting over drie jaar voor 788 extra arbeidsplaatsen en investeren gezamenlijk 60 miljoen euro in de stad.

Recordaantal buitenlandse bedrijven investeren in Den Haag

Meeste investeringen afkomstig uit China en Verenigde Staten

China bleek afgelopen jaar met 14 bedrijven wederom de grootste investeerder in Den Haag. De  extra inspanningen van The Hague Business Agency en InnovationQuarter op met name de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en India betaalden zich uit in 2017. Elf bedrijven uit Amerika kozen voor Den Haag. Uit het Verenigd Koninkrijk investeerden zes bedrijven in de stad en maar liefst vijf Indiase bedrijven opende een nieuw kantoor in Den Haag.

Wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens): “De stad Den Haag heeft de afgelopen jaren enorm ingezet op haar internationale profilering als aantrekkelijke zakenstad. Nieuwe samenwerkingsverbanden met de Indiase deelstaten Karnatarka en Telangana, maar ook vooral de samenwerking tussen onze acquisiteurs en anders partners uit de stad , dragen hieraan bij. Je ziet direct een groei in investeringen uit dit land. Dit resulteert uiteindelijk in meer banen voor de stad.”

Recordaantal buitenlandse bedrijven investeren in Den Haag in 2017

IT, Tech, Cybersecurity en Energie

Den Haag blijkt erg in trek bij bedrijven in de sectoren IT, Tech en Cybersecurity. Het Amerikaanse technologiebedrijf LeoSat streek neer in de stad en wil vanaf 2019 als eerste bedrijf ter wereld low-latency dataverkeer over grote afstanden aanbieden met behulp van optische inter-satelliet verbindingen.

Het Indiaase Krypc Technologies, een snelgroeiende internationale aanbieder van blockchainplatforms, en het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Dtex Systems dat unieke software ontwikkelt voor het detecteren van bedreigingen van binnenuit en voor infiltratie van buiten, kozen Den Haag als locatie voor hun Europese hoofdkantoor.

Het Deense energiebedrijf Ørsted (voorheen Dong Energy) koos er voor om vanuit Den Haag de bouw van windparken op de Noordzee voor te bereiden, wat de stad aantrekkelijk maakt voor andere buitenlandse bedrijven om hier te investeren in vitale sectoren zoals Energie, IT, Tech en Cybersecurity.

Wethouder Saskia Bruines (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs):  “Je ziet dat ons ingezette beleid, het stimuleren van de kennisinfrastructuur en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, haar vruchten afwerpt. De inzet op innovatieve economische sectoren leidt nu al tot extra werkgelegenheid. Ook werken we hard aan de versterking van de clusters Vrede & Recht en Veiligheid, door de stad vooral ook internationaal op deze sectoren te profileren en de economische meerwaarde hiervan te benadrukken.”

Aanbieder van blockchainplatforms KrypC Technologies opent Europees kantoor in Den Haag

Krypc Technologies / v.l.n.r.: Mark Beermann, Danny Frietman (Enterprise Summit), Karsten Klein (Deputy Mayor for Economic Affairs, Harbours, Welfare and Health), Venu Rajamony (Ambassador of India), Ilja van Haaren (The Hague Business Agency), Chris van Voorden (InnovationQuarter) en Paul de Kroon (34 Capital).

Internationale stad van Vrede,  Recht & Veiligheid

Internationale organisaties en NGO’s vinden steeds vaker hun weg naar Den Haag, internationale stad van Vrede, Recht & Veiligheid. Het Bureau Internationale Zaken (BIZ) begeleidde in 2017 in samenwerking met The Hague Business Agency onder meer UN OCHA en International Alert naar de stad.

UN OCHA is een datacentrum voor het verzamelen en analyseren van gegevens over mensen, die worden getroffen door een natuurramp of humanitaire crisis. De nongouvernmentale organisatie International Alert is opgericht om mensen in conflictgebieden te helpen bij het vinden van vreedzame oplossingen.

Extra banen voor Den Haag

De aantrekkelijkheid van Den Haag als zakenstad neemt toe. Naast de bedrijven die actief begeleidt zijn door de genoemde acquisitiepartijen, kozen ook andere internationale bedrijven voor Den Haag. AstraZeneca, een biofarmaceutisch bedrijf met het internationale hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, verhuisde 200 mensen van Zoetermeer naar Den Haag en het Britse Merlin Entertainments bevestigde de komst van een Legoland Discovery Centre. Naar verwachting opent deze toeristische trekpleister in 2019 haar deuren  voor het grote publiek.

Samenwerking regio Den Haag

Het aantrekken van buitenlandse investeringen is van groot belang voor Nederland en de gemeente Den Haag. Het draagt bij aan de economische groei en creëert werkgelegenheid. Het voltooien van de 54 investeringsprojecten is een gezamenlijke inspanning van The Hague Business Agency en InnovationQuarter met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. De twee acquisitiepartners ondersteunen als ‘Invest in Holland’-partners samen de gemeente met het internationaal profileren van de regio als economisch aantrekkelijke vestigingslocatie. Bekijk ook de NFIA-resultaten in 2017.