Terug naar overzicht

Recordaantal aanvragen innovatieprogramma Energie & Klimaat

Maar liefst 36 projectconsortia, gevormd door mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners, dienden vlak voor het einde van het jaar een voucheraanvraag in bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Niet eerder kwamen er in zo’n korte tijd zoveel aanvragen binnen. Uit het hoge aantal blijkt de grote behoefte om innovatieve oplossingen op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen. Komende weken wordt op basis van pitches een selectie gemaakt van de meest kansrijke projecten.

Klimaat&Energie

 

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling. Enerzijds door de positionering en profilering van bestaande fieldlabs te versterken, anderzijds door het mkb te stimuleren gebruik te maken van de infrastructuur die onze regio rijk is. In totaal is er dit jaar € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners konden tot 31 december 2020 een voucheraanvraag inzenden om daar aanspraak op te maken.  

Jasper van Loenhout, programmamanager Energie & Klimaat: “We werden niet alleen verrast door de hoeveelheid aanvragen. Ook de kwaliteit ligt hoog. We zijn blij dat er al zulke mooie consortia gevormd zijn om projecten te starten. De basis voor succes ligt bij een goede samenwerking tussen mkb, fieldlab en ketenpartner(s). Samen kun je innovatie makkelijker versnellen.”

Veel oplossingen voor gebouwde omgeving

Het programma richt zich vanaf nu tot eind 2021 op vier thema’s die voor onze regio extra belangrijk zijn: verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en circulaire grondstoffen in de industrie. Vooral op het eerste thema kwam een groot aantal innovatieve oplossingen binnen om te toetsen. Bijvoorbeeld plannen om hittestress in steden op te lossen. Ook kwamen diverse oplossingen voor het verwaarden van afval binnen. Afval kan vaak nog dienen als bouwstenen voor nieuwe producten. Waterstof als schoner alternatief voor verschillende soorten vervoer, was tevens onderdeel van verschillende aanvragen. 

Roald Suurs, expert op het gebied van duurzame innovatie van TNO: “Meer dan afgelopen jaren is de inzet nu om ook de chemische industrie in de regio bij het programma Energie & Klimaat, en de regionale fieldlab-infrastructuur, te betrekken. Hier ligt een grote verduurzamingsopgave maar ook een kans. De ingediende projectaanvragen laten zien dat ondernemers hier ook zo over denken.”

Vervolg programma Energie & Klimaat

Door het hoge aantal aanvragen en de impact van de nieuwe coronamaatregelen, zijn de pitchrondes iets verplaatst in de planning. Begin februari wordt bekendgemaakt welke projecten er daadwerkelijk een voucher toegekend krijgen. Rond die tijd wordt ook een tweede ronde gestart om voucheraanvragen in te dienen. 

Bedrijven op zoek naar een fieldlab of ketenpartner om mee samen te werken, kunnen zich tot die tijd al kenbaar maken bij het programma. Indien mogelijk worden zij verbonden aan één van de bij het programma bekende organisaties om samen een aanvraag mee in te kunnen dienen.

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.