Terug naar overzicht

Qblox ontvangt UNIIQ-investering om quantum computing schaalbaar te gaan maken

Quantumcomputers worden door hun superieure rekenkracht wereldwijd gezien als de volgende stap. Voordat deze supercomputers hun belofte waar kunnen maken is echter nog een aantal cruciale ontwikkelingen nodig. Één daarvan is het ontwikkelen van een kwalitatief en schaalbaar aansturingssysteem om honderden en op termijn zelfs duizenden qubits tegelijk aan te sturen. Het Delftse bedrijf Qblox ontwikkelt extreem schaalbare, modulaire systemen, exact met dit doel. Voor het verder doorontwikkelen en vermarkten van hun hoog innovatieve aansturingssysteem ontvangt Qblox een investering van proof-of-conceptfonds UNIIQ. De investering werd bekendgemaakt door Burgemeester Marja van Bijsterveldt tijdens een werkbezoek aan Qblox.


V.l.n.r.: Burgemeester Marja van Bijsterveldt (Delft), Hans Dreijklufft (UNIIQ), Jules van Oven (Qblox), Suzanne Kroeze (UNIIQ), Niels Bultink (Qblox). Foto Daniel Verkijk

Limiet aan de klassieke computer

De computer zoals we die kennen voldoet prima voor het draaien van alledaagse processen, en het oplossen van niet al te complexe problemen. Voor veel wiskundige problemen neemt de rekentijd echter snel, of zelfs exponentieel toe als het probleem wordt uitgebreid. Daardoor gaat de oplostijd voor dit soort problemen al snel naar oneindig. Een quantumcomputer kan uitkomst bieden om veel van deze meer complexe problemen op te lossen.

Qblox

Quantumbits of ‘qubits’ in plaats van binaire bits

Quantumcomputers rekenen met qubits welke in tegenstelling tot bits in een normale computer meer informatie kunnen bevatten, en meer informatie tegelijkertijd kunnen verwerken. Dit maakt dat een quantumcomputer een complex chemisch vraagstuk in bijvoorbeeld medicijnontwikkeling veel sneller kan oplossen. De qubits worden aangestuurd door een zogenaamde control stack, die de qubits met pulsen activeert. Om succesvol qubits aan te kunnen sturen, was voorheen een aaneenschakeling van verschillende meet- en regelapparatuur nodig, die onderling niet goed met elkaar communiceerden. Dit kostte de gebruiker van de quantumcomputer veel tijd, en daarbij was het aansturingssysteem foutgevoelig en beperkt tot het aansturen van een beperkt aantal qubits. Deze gebrekkige aansturing is een van de redenen dat quantumcomputers gelimiteerd worden in hun schaalbaarheid en daarmee hun denkkracht.

Qblox simplificeert en optimaliseert de quantum control stack met haar Pulsar en Cluster Modules

Qblox founders Niels Bultink en Jules van Oven liepen in hun dagelijks werk tegen de beperkingen van de control stack aan. Beide werkten voor QuTech, één van de leidende quantum onderzoekscentra in de wereld, opgericht door de TU Delft en TNO. Hier is de basis gelegd voor de technologie van Qblox. Dat Qblox nu op eigen benen de technologie verder ontwikkelt, en naar de markt brengt, past perfect in het beleid van QuTech om een brug te slaan van wetenschappelijk onderzoek binnen het Quantum Delft ecosysteem naar commercialisering.

De investering van UNIIQ wordt ingezet om de Pulsar en Cluster modules, de aanstuurelektronica, verder te ontwikkelen, te testen en te verfijnen, en om deze te lanceren op de markt. Dit maakt op korte termijn het werk van de quantumonderzoeker makkelijker, en op de langere termijn is het een belangrijke stap in het kunnen opschalen van het aantal qubits, en dus de denkkracht en snelheid, van de quantumcomputer.

Niels Bultink, co-founder en CEO van Qblox, is erg blij met de investering:

“We merken nu al dat de vraag naar ons product groot is. Met onze technologie kunnen quantum computer gebruikers wereldwijd complexe en maatschappelijk relevante vraagstukken op gaan lossen. Met de investering van UNIIQ kunnen we onze technologie breder in de markt zetten, en zo bijdragen aan een versnelling in het opschalen van quantum computing.”

Hans Dreijklufft, Fondsmanager UNIIQ:

“Quantumtechnologie is één van de sleuteltechnologieën met groot potentieel voor de toekomst. Nederland en Zuid-Holland in het bijzonder met de TU Delft, TNO en hun gezamenlijke instituut QuTech, nemen in dit veld een vooraanstaande positie in. We zijn dan ook extra trots om in één van de eerste commerciële spin-offs van QuTech te investeren en zo verder te bouwen aan dit hoog innovatieve bedrijf en daarmee tevens het bredere ecosysteem van de quantumtechnologie te stimuleren.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief