Terug naar overzicht

Provincie versterkt campussen in Zuid-Holland

Afgelopen week overhandigde de provincie Zuid-Holland diverse cheques aan projecten van het Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. In totaal werd er 1,5 miljoen euro uitgereikt. De projecten zetten de middelen in voor investeringen in onderzoeksinfrastructuur, zoals machines en instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek en de versterking van innovatieclusters op de campus. Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap zijn campussen de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, die de cheques symbolisch uitreikte, noemt campussen van groot belang voor Zuid-Holland: “Kenmerk van een campus is dat ondernemers en onderzoekers elkaar ontmoeten en samenwerken aan innovatieve oplossingen. Daarmee zijn ze van groot belang voor de verschillende topsectoren die onze economie kent. Met de campussen zorgen we ervoor dat die sectoren zich verder kunnen ontwikkelen, bijdragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en wereldwijd toonaangevend blijven.”

Leiden Bio Science Park

Het totale subsidiebedrag voor het Leiden Bio Science Park is verdeeld over drie projecten. Zo ontving de Parkorganisatie Leiden Bio Science Park ongeveer €150.000,- om het ecosysteem voor bedrijvigheid en innovatie te versterken. TNO mocht € 200.000,- in ontvangst nemen voor de realisatie van een nieuw Biomarker Laboratorium. In dit laboratorium wordt onderzoek gedaan dat kan leiden tot meer kennis over ‘personalised medicine’ en efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen. Een bedrag van € 400.000,-  werd toegekend aan het BioPartner Center Leiden voor de realisatie van BioPartner 5. Dit is een nieuw gebouw voor bedrijven in de startersfase en de scale-up fase, waar zij gebruik kunnen maken van gezamenlijke faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur en elkaar ontmoeten en samenwerken.

TU Delft Campus

Van de € 750.000,- die aan de TU Delft Campus werd uitgereikt, werd meer dan de helft toegekend aan twee fieldlabs die ook in het programma SMITZH participeren, om de regionale maakindustrie te versterken. Het Dutch Optics Centre (DOC) ontving € 250.000,- voor doorontwikkeling van het fieldlab. DOC is opgezet voor het versterken van bedrijvigheid op het gebied van optische producten in combinatie met onderzoek en onderwijs. Fieldlab SAM|XL ontving een bedrag van € 200.000,- voor het versterken van de onderzoeksinfrastructuur en meer zichtbaarheid voor het MKB. Dit fieldlab richt zich op de automatisering van de productie van grote composietdelen voor onder andere de lucht- en scheepvaart en de offshore sector.

Ook de Aerospace Innovationhub, The Green Village en YES!Delft kregen een bijdrage van de provincie voor concrete projecten die de campus versterken. De Aerospace Innovationhub ontving € 150.000,- voor een locatie waar onderzoekers, studenten en bedrijven in de lucht- en ruimtevaart elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. The Green Village kreeg € 100.000,- voor een onderzoeksinfrastructuur voor duurzame energiesystemen. Ten slotte ontving YES!Delft € 50.000 voor het realiseren van een onderzoeksinfrastructuur voor onder andere faciliteiten voor co-creatie en flexwerkplekken.