Terug naar overzicht

Prognose: de Zuid-Hollandse economie groeit in 2020 harder dan in 2019

In december presenteerde ING de prognose voor regionaal economische groei in Nederlandse provincies. Over de hele linie vlakt de groei wat af. Zuid-Holland is de enige provincie waarvan wordt verwacht dat de economie in 2020 harder zal groeien dan in 2019. De verwachte groei voor 2020 is 1,8%. Alleen in Flevoland is de verwachte groei hoger.

Wat verklaart de groei van de Zuid-Hollandse economie?

De cijfers laten zien dat Randstedelijke provincies harder gaan groeien. In algemene zin is verwachte consumptiegroei een belangrijke verklaring voor waarom met name de Randstedelijke provincies harder groeien. In de Randstad ligt het percentage werkenden hoger wat naar verwachting resulteert in meer bestedingsgroei. Verder hebben met name de auto-, chemie- en staalindustrie last van internationale onzekerheid. Provincies waar deze sectoren sterk vertegenwoordigd zijn merken dat.

ING wijst naar aanhoudende groei van dienstensectoren en meer export als belangrijke verklaringen voor de verwachte bovengemiddelde groei in Zuid-Holland. In Nederland groeit de zakelijke dienstverlening snel. Zuid-Holland profiteert daarvan omdat de sector relatief sterk vertegenwoordigd is in de provincie. Toegenomen overheidsconsumptie leidt verder tot groei die zich, logischerwijs, concentreert in Den Haag.

Hoewel de prognose voor Zuid-Holland relatief goed is, is het plaatje van de afgelopen jaren minder rooskleurig. Wanneer we kijken naar de totale groei van de Zuid-Hollandse economie over de periode 2008-2019 valt op dat Zuid-Holland de afgelopen jaren minder hard is gegroeid dan veel andere Nederlandse regio’s. Volgens ING komt dat omdat de groei na de crisis minder snel op gang kwam in Zuid-Holland. Voor 2019 geldt overigens dat Zuid-Holland, als gevolg van een provinciale herindeling, twee gemeenten is verloren en daardoor minder hard is gegroeid. Als deze herindeling niet had plaatsgevonden is het niet onwaarschijnlijk dat Zuid-Holland al in 2019 bovengemiddelde in plaats van onder gemiddelde groei had laten zien.

Werkloosheid blijft een aandachtspunt

De afgelopen jaren is de werkloosheid in Zuid-Holland steeds een paar procentpunt hoger geweest dan in Nederland. Relatief hoge werkloosheid komt met name voor in Den Haag en Rotterdam. In beide steden ligt de arbeidsdeelname onder het Nederlandse gemiddelde. ING concludeert dat de werkloosheid deels sectorgerelateerd is en dat de mobiliteit tussen sectoren beperkt is. Dat onderstreept het belang van het Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord. Met het Human Capital Akkoord zetten we onder andere in op het activeren van onbenut arbeidsmarkt potentieel door om- en bijscholing.

 

Meer weten?

Neem gerust contact op met Jan Jacob!