Terug naar overzicht

Position paper over AI in maritieme sector beschikbaar

De maritieme sector neemt een voortrekkersrol op het vlak van Artificiële Intelligentie (AI). Samen met InnovationQuarter hebben meer dan zestig vertegenwoordigers vanuit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid binnen de Nederlandse AI coalitie (NL AIC) gewerkt aan een gezamenlijke agenda. Wat er op die agenda staat, lees je terug in de vandaag gepubliceerde position paper ‘Koersen op AI’.

De mogelijkheden die AI voor de maritieme sector biedt zijn omvangrijk; voor efficiency verbetering in processen, voor nieuwe producten en diensten, en voor het bereiken van maatschappelijke doelen zoals het verminderen van verspilling, schadelijke uitstoot of criminaliteit. Tegelijkertijd zijn er sociale en maatschappelijke risico’s van AI op het gebied van ethiek, veiligheid en misinformatie.

Initiatiefnemers Ilyaz Nasrullah (Voorzitter NL AIC werkgroep Haven en Maritiem, en gemeente Rotterdam) en Tim Franken (Coödinator NL AIC werkgroep Haven en Maritiem, en InnovationQuarter): “De Nederlandse maritieme sector heeft wereldwijd een unieke positie dankzij haar innovatiekracht. Toch dreigen wij op het gebied van digitale technologie achterop te raken ten opzichte van de buitenlandse concurrentie, waar overheden en bedrijven grootschalig investeren. Met “Koersen op AI” laat de sector zien wat we in Nederland de komende jaren kunnen bereiken als we goed samenwerken.”

Prof. Rudy Negenborn (TUDelft): “Om de waarde van AI in de nabije toekomst optimaal te benutten is het essentieel dat we fundamenteel AI-onderzoek én de grote vraagstukken vanuit de maritieme praktijk bijeen brengen. “Koersen op AI” vormt hierin een belangrijke mijlpaal. Niet alleen als het gaat over hoe we concepten als smart shipping en smart port logistics kunnen realiseren, maar ook hoe de volgende generatie engineers en professionals zich kunnen trainen in de mogelijkheden van AI in het maritieme domein.”

De werkgroep Haven en Maritiem van NL AIC heeft de ambitie in de komende vijf jaar de sector als geheel een versnelling te laten doormaken op de thema’s (big) data en AI. De position paper “Koersen op AI” geeft daaraan richting en is een belangrijke stap voor de sector om haar plek in de mondiale kopgroep te behouden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Download hier direct de paper. Meer informatie over de NL AIC werkgroep Haven en Maritiem is hier te vinden. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Tim Franken

Senior Business Developer Digital Technology