Terug naar overzicht

Pluriomics gaat samenwerkingen aan om expertise en serviceaanbod uit te breiden

Pluriomics, portfoliobedrijf van InnovationQuarter en expert op het gebied van cardiovasculair stamceltechnologie, is een samenwerking aan gegaan met Pivot Park Screening Centre te Oss. Ook is Pluriomics samen met Mimetas partner in het recentelijk met meer dan een half miljoen subsidie gehonoreerde project van LUMC en LACDR, om een laboratoriummodel van bloedvaten verder te ontwikkelen.

Pluriomics is een spin off van het Leids Universitair Centrum (LUMC) en produceert functionele hartspiercellen die gekweekt worden uit menselijke stamcellen. Deze hartspiercellen worden tegenwoordig al met succes geïmplementeerd in innovatieve testsystemen om potentiële cardiotoxiciteit of de werkzaamheid van nieuwe medicijnen aan te tonen.

Microvessel-on-a-chip

Onderzoekers van het LUMC en het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) hebben een subsidie gekregen van 600.000 euro. De onderzoekers zullen het geld gebruiken om, in samenwerking met biotechbedrijven Pluriomics en Mimetas, hun ‘microvessel-on-a-chip-model’ verder te ontwikkelen

Met het geld, grotendeels afkomstig van het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij, kan in dit laboratoriummodel het gedrag van stoffen op kleine menselijke bloedvaten in detail in kaart worden gebracht. Vooralsnog werd dit onderzoek gedaan in proefdieren zoals de muis, maar dit heeft restricties omdat muizen maar beperkt vergelijkbaar zijn met de mens. De onderzoekers willen nu aantonen dat hun model bruikbaar is als alternatief voor dierproeven.

“In de huidige laboratoriummodellen ontbreken enkele hele belangrijke omgevingsfactoren die in levende organismen essentieel zijn voor de functie van kleine bloedvaatjes. In ons project gaan we deze elementen inbrengen en testen of de bloedvateigenschappen in ons model vergelijkbaar zijn met bloedvaatjes in een levend organisme”, legt Anton Jan van Zonneveld van de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC uit.

De potentiële toepassingen van het model zijn talrijk. Vooral voor patiënten met ziekten die veroorzaakt worden door verlies van kleine bloedvaatjes, zoals hart- en nierfalen liggen er kansen. Van Zonneveld: “Het model kan ingezet worden om te onderzoeken of deze patiënten stoffen in hun bloed hebben die de vaatjes aantasten. Zo kunnen we deze patiënten vroeg opsporen en eerder behandelen. Ook kunnen we het model gebruiken om stoffen te vinden die als waarschuwingsvlag dienen voor verlies van de kleine vaatjes.”

Pivot Park

Het Pivot Park Screening Centre is onderdeel van het Pivot Park in Oss, dat in februari 2012 is ontstaan uit een initiatief van het farmaceutische bedrijf MSD en de Nederlandse overheid.

Doel van de samenwerking van Pluriomics met het Pivot Park Screening Centre is om  Pluriomics’ aanbod aan services voor cardiovasculaire medicijnontwikkeling te verbreden en Pivot Parks’ kennis over nieuwe en innovatieve technologieën uit te breiden om zodanig het ontwikkelen van nieuwe medicijnen te verbeteren en te versnellen. Door Pluriomics’ unieke cardiovasculaire modellen te combineren met de ‘ultra high-throughput screening’ (uHTS) systemen van Pivot Park Screening Centre, is Pluriomics nu in staat om niet enkele, maar grote hoeveelheden medicijnen tegelijkertijd op een geautomatiseerde manier te screenen op hun werkzaamheid tegen bepaalde hartziekten zoals hartritmestoornissen. Op deze manier kan al in een heel vroeg stadium een scala aan potentiële nieuwe medicijnen getest worden op hun werkzaamheid of toxiciteit om zo medicijnontwikkeling op een kosten- en tijd efficiënte wijze te verbeteren.

Door deze samenwerking zal Pluriomics ook toegang krijgen tot een collectie van 300.000 hoogwaardige medicijn-gerelateerde stoffen en verbindingen. Met behulp van deze ‘bibliotheek’ kan er op een efficiënte manier inzicht verkregen worden in cellulaire mechanismen die een belangrijke rol spelen bij hartziekten. Deze informatie is cruciaal voor de ontwikkeling van veilige medicatie.

Stefan Braam, CEO van Pluriomics BV: “Deze samenwerking biedt ons de kans om onze services op het gebied van cardiovasculair medicijnonderzoek te verbeteren. Het stelt ons in staat om ons serviceaanbod uit te breiden met screeningsmogelijkheden van enkele honderden tot miljoenen verbindingen. Wij geloven dat het combineren van onze unieke hartspiercellen met uHTS methoden nieuwe medicijnen op een efficiëntere manier ontdekt kunnen worden. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met het Pivot Park team! ”

Helma Rutjes, COO van het Pivot Park Screening Center: “Door deze samenwerking kunnen we de ontdekking van nieuwe medicijnen voor de maatschappij versnellen. Door van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten, zal het meerwaarde bieden voor onze toekomstige en huidige partners die gebruik maken van onze assayontwikkeling en uHTS screening technieken. ”

Nieuwsbrief