Terug naar overzicht

Pilot blockchain in de binnenvaart van start

Zo’n 100 documenten per reis worden er vervoerd in de binnenvaart. Allemaal papieren administratie. Er is daardoor vrijwel geen realtime informatie aan boord, noch in de terminal, over of een schipper wel voldoet aan de EU-eisen. Controleurs en handhavers moeten aan boord komen en al varend hun controles uitvoeren. InnovationQuarter start daarom een blockchain-pilot in de binnenvaart samen met Blocklab, Capptions, Shipping Factory, Neska Containerline en ILT. In deze pilot zetten de partijen de eerste stappen richting één digitaal platform waarin alle documenten voor transport in de binnenvaart veilig worden weggezet.

Pilot blockchain in de binnenvaart van start tussen Rotterdam en Duisburg

Met name in de logistiek worden administraties vaak dubbel bijgehouden. Alle partijen in de keten hebben de informatie nodig, maar ze kunnen of willen niet vanuit één systeem werken. In project ‘Transparante Binnenvaart middels Blockchain’ wordt daarom een blockchainplatform gebouwd waarop alle partners in de logistieke keten inzicht krijgen in de ongemanipuleerde data. Dit heeft drie voorname voordelen:

  • De handhavingprocedures worden zo vereenvoudigd met snellere doorvoer en een kostenreductie van 25% tot gevolg.
  • De bezettingsgraad van schepen gaat omhoog; momenteel blijven er nog regelmatig containers aan de kade staan wanneer er documenten ontbreken/niet in orde zijn.
    • De CO2-footprint per getransporteerde container wordt gereduceerd door ILT-, douane- en NVWA-administratie digitaal en realtime beschikbaar te stellen.

Het administratieproces in de binnenvaart bestaat uit een aaneenrijging van transacties en vertrouwens-inschattingen en leunt op steeds complexer gekoppelde databases. Daarom is blockchain uitermate geschikt is om de database op te bouwen. Dankzij blockchain kan elke ketenpartner veilig en realtime inzicht krijgen in de benodigde documenten. De ‘waarheid’ wordt door het blockchain systeem gewaarborgd zonder tussenkomst van een autoriteit of broker. Voor toezichthouders zorgt dit voor een betere compliance.

In de pilot die nu start, wordt de documentenstroom van containers met plastic restafval tussen Duisburg en Rotterdam met behulp van blockchaintechnologie in een database geplaatst. De ambitie is om de applicatie op te schalen en op termijn de hele binnenvaartsector te laten aanhaken op het platform.

Het project wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. De projectdoelstellingen sluiten namelijk goed aan bij het ‘smart shipping’-beleid. Volgens de provincie zijn er investeringen nodig in smart shipping, omdat de vraag naar producten en dus transport groeit door de groei van de bevolking en de opkomst van de e-commerce. Om die vraag aan te kunnen zijn niet alleen investeringen nodig, maar moet ook de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk worden benut.