Terug naar overzicht

Overheid vraagt startups om innovatieve oplossingen via Startup in Residence programma

De overheid vraagt startups na te denken over innovatieve oplossingen voor gemeenschappelijke vraagstukken van de overheid. Bijvoorbeeld het aanpakken van zwerfafval probleem, binnenstedelijk vervoer en de transitie naar een circulaire economie. Met de innovaties is niet alleen de overheid verder geholpen, de jonge ondernemers krijgen op deze manier een heuse ‘kick-start’.

Overheid vraagt startups om innovatieve oplossingen

Het Startup in Residence (SiR) is een programma waarbij de overheid startups in huis haalt om na te denken over de opgaven van de toekomst. Diverse ministeries, provincies en gemeenten zijn al met het programma aan de slag om hun innovatiekracht te verhogen en startups meer kansen te bieden binnen de overheid.

Samenwerking naar hoger niveau

In het nieuwe programma slaan diverse overheidsinstanties de handen in een en lanceren ze gezamenlijk een programma. Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Ministerie BZK, Ministerie EZK en Ministerie LNV willen deze samenwerking nu een stap verder brengen. In dit programma gaan overheden interbestuurlijke uitdagingen aan, die overstijgend zijn en dus van belang voor diverse overheden, om innovatieve projecten te versterken en versnellen.

Overheid als eerste klant

Dit jaar kunnen startups aan de slag met 19 vraagstukken. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we vroegtijdig werkstress signaleren? Hoe kunnen we producten uit de energietransitie circulair maken? En hoe kunnen we geluidsoverlast aanpakken? Bekijk hier alle challenges.

Komende tijd krijgen startups de kans op de vraagstukken in te schrijven. Na een selectieprocedure kan een deel van hen aan de slag. Deze groep kan rekenen op een intensief samenwerkingstraject en trainingsprogramma. Ook krijgen ze werkruimte bij de overheid, toegang tot financiering en het netwerk. Is de ontwikkelde innovatie succesvol? Dan is de overheid direct hun eerste klant! Inschrijven is mogelijk tot 17 januari 2020.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.