Terug naar overzicht

Opnieuw kiest groot aantal buitenlandse bedrijven voor Zuid-Holland

In 2018 hebben 115 buitenlandse bedrijven een vestiging in Zuid-Holland geopend of bestaande activiteiten uitgebreid met behulp van de regionale acquisitiepartners. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim 2600 banen en investeren ze 278 miljoen euro in de regio. The Hague Business Agency, Rotterdam Partners en InnovationQuarter werken sinds 2014 actief samen in het wereldwijd op de kaart zetten van de regio, en het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven. En met succes: 26% van de buitenlandse bedrijven die zich 2018 in Nederland vestigden koos voor Zuid-Holland.

Meeste investeringen afkomstig uit China en Verenigde Staten

In 2018 zijn de meeste buitenlandse bedrijven, die een nieuwe of uitbreidingsinvestering in de Zuid-Hollandse regio hebben gedaan, afkomstig uit China (23 bedrijven) en uit de VS (22). Ook in de afgelopen jaren waren de meeste bedrijven uit deze twee landen afkomstig.Bekijk hier ook de resultaten van vorig jaar, 2017.Mooie voorbeelden van Chinese bedrijven die zijn neergestreken, zijn Genscript (Biomedisch bedrijf met Europese vestiging in Leiden), Oppo (Smartphones in Rotterdam) en Newtrend Group (Bio Chemicals in Den Haag).Grote namen uit de VS die in Zuid-Holland zijn neergestreken of hebben uitgebreid, zijn GE Healthcare (nieuwe vestiging in Rotterdam), Microsoft (Quantum Lab in Delft) en Synergy International Systems (Tech for Good in Den Haag).De cijfers tonen ook nieuwe landen van herkomst. Er is een sterke groei te zien in 2018 van het aantal bedrijven uit India en Turkije. Uit beide landen zijn er (per land) 8 bedrijven naar Zuid-Holland gekomen.

Nieuwe sectoren: “Next” en “Impact” Economy

De cijfers laten ook een toename zien van bedrijven actief in de ‘Next Economy’, waaronder veel jonge technologische bedrijven die Zuid-Holland kiezen als vestigingslocatie vanwege haar sterke innovatie-ecosysteem.In 2018 zijn maar liefst 34 van de 115 bedrijven actief in de sectoren Hightech en IT. Gevolgd door 14 bedrijven uit de Life Sciences & Health Sector, 13 werkzaam op het gebied van Energie en 11 in de sector Agro & Food.Verder zien we veel nieuwe bedrijven (12) actief in de zogenaamde “Impact Economy”, bedrijven die zich richten op een betere, veiligere en rechtvaardigere wereld.

298 bedrijven vanuit Investor Relations programma bezocht

Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven werken The Hague Business Agency, Rotterdam Partners en InnovationQuarter ook actief aan de ondersteuning van de al gevestigde buitenlandse bedrijven in de regio.Dit maakt onderdeel uit van het nationale Investor Relations programma, dat mede door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland wordt gefinancierd. Vanuit dit programma hebben de drie acquistiepartners in 2018 in totaal 298 bedrijven bezocht.

Succesvolle samenwerking op acquisitie in regio Zuid-Holland

Het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen is van groot belang voor Nederland en de regio Zuid-Holland. Het draagt bij aan de economische groei en creëert werkgelegenheid. Zo zorgen de 115 buitenlandse bedrijven die in 2018 succesvol zijn begeleid, naar eigen inschatting binnen drie jaar voor 2108 nieuwe en 535 behouden arbeidsplaatsen. Bovendien investeren deze bedrijven gezamenlijk 278 miljoen euro in de regio.Het voltooien van de 115 investeringsprojecten is een gezamenlijk succes van de regionale partners Rotterdam Partners, The Hague Business Agency en InnovationQuarter, samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De acquisitiepartners werken sinds 2014 zowel strategisch als uitvoerend nauw samen, met succes. In 2018 heeft 26% van de buitenlandse bedrijven* die zich in Nederland vestigden gekozen voor de regio Zuid-Holland, ruim boven het regionale aandeel in de nationale economie. In 2014 bedroeg dit percentage 20%.* Dit betreft de projecten die door Rotterdam Partners, The Hague Busines Agency en InnovationQuarter in samenwerking met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) zijn afgerond.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren