Terug naar overzicht

Opnieuw forse private investeringen in innovatief Zuid-Holland

InnovationQuarter ondersteunt het innovatieve mkb bij het versneld ontwikkelen en vermarkten van technologische oplossingen. Ze ontplooide in 2022 72 innovatieprojecten, hielp 51 buitenlandse bedrijven naar Zuid-Holland, ondersteunde 178 bedrijven bij hun internationale groei en deed 37 investeringen in startups en scale-ups. Daarmee werden de resultaten uit 2021 ruim overtroffen. Samen zorgden de ontwikkelingsactiviteiten ervoor dat er ruim € 2,2 miljard extra in Zuid-Holland geïnvesteerd werd door private partijen. Daarbij ligt de aandacht van InnovationQuarter nadrukkelijk op die bedrijven en projecten die strategische waarde toevoegen aan de sterke ecosystemen in Zuid-Holland. Denk bijvoorbeeld aan een buitenlands bedrijf dat  R&D-activiteiten in Zuid-Holland ontplooit, of een investering in een technologie die de duurzame optie goedkoper of efficiënter maakt dan de fossiele en zo de energietransitie versnelt.

Noodzaak voor economische ontwikkeling onverminderd groot

Ondanks de positieve resultaten, blijft de noodzaak om gezamenlijk met partners te werken aan een slimmer, duurzamer en gezonder Zuid-Holland onverminderd hoog. In Zuid-Holland wordt een kwart van de Nederlandse economie verdiend; toch blijft de economische groei in Zuid-Holland langjarig achter op vergelijkbare regio’s in binnen- en buitenland, stagneren de private R&D-uitgaven, is de CO2-uitstoot in Zuid-Holland onevenredig hoog, staan er teveel mensen aan de kant op de arbeidsmarkt en is er tegelijkertijd een grote schaarste aan talent. Daarom is het van groot belang om in gezamenlijkheid te blijven werken aan de vernieuwing en het toekomstig verdienvermogen van de regio.

In 2022 kampten Zuid-Hollandse bedrijven bovendien met een aanzienlijke stijging van de energie- en materiaalkosten, en de verstoring van diverse toeleveringsketens. De gevolgen zijn erg goed voelbaar in belangrijke Zuid-Hollandse sectoren zoals de technologische industrie, tuinbouw en chemie.

Resultaten Innoveren

De businessunit Innoveren spant zich in om regionaal beleid om te zetten in concrete en financierbare acties. Dat leidde in 2022 tot 72 nieuwe businesscases en € 55 mln. aan uitgelokte investeringen.

Innoveren was onder andere betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse HAPPS-consortium dat het eerste grootschalige waterstofsysteem in een commercieel vliegtuig zal bouwen. De bedoeling is dat de eerste grotere commerciële waterstofvlucht vanaf 2028 gecertificeerd vanaf Rotterdam kan gaan vliegen. Dit project ontvangt een aanzienlijke bijdrage vanuit het groeifondsproject Luchtvaart in Transitie.

Daarnaast werkte InnovationQuarter samen met verschillende partners aan de uitvoer van innovatieprogramma’s Energie & Klimaat, ZorgTech, AgriTech en Maritime Delta. Het SMITZH-programma werd succesvol afgerond. Ook werd in 2022 door InnovationQuarter een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van diverse voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.

Tenslotte werkt Innoveren nauw samen met Investeren aan het Investor Readiness Programma. In 10 weken worden startups klaargestoomd richting een onderbouwde financieringsaanvraag.

Resultaten Investeren

De 4 fondsen voor wie InnovationQuarter het fondsmanagement voert, hebben gezamenlijk € 300 mln. aan vermogen onder beheer. Het gaat om IQCapital, het eigen fonds van InnovationQuarter, proof-of-conceptfonds UNIIQ, en de energietransitiefondsen ENERGIIQ en ETF-R.

  • Er werd vanuit IQCapital onder andere geïnvesteerd in deeptechstartup Qualinx, dat radiochips (voor o.a. GPS) ontwikkelt die 10x minder energie verbruiken, en die kleiner en goedkoper zijn.
  • Vanuit UNIIQ werd er o.a. geïnvesteerd in Reefy, dat ’s werelds eerste natuurvriendelijke kunstkoraalriffen ontwikkelt.
  • ENERGIIQ investeerde o.a. Canopus, dat een disruptieve boortechniek ontwikkelt die wereldwijd duurzame en betrouwbare warmtevoorziening substantieel goedkoper maakt.
  • Energietransitiefonds Rotterdam deed de wereldwijd eerste investering in ijzerbrandstoftechnologie. RIFT ontwikkelt een circulaire brandstoftechnologie die een doorbraak betekent in de achilleshiel van de energietransitie: hogetemperatuurverwarming in de industrie.

Daarnaast werden er diverse succesvolle exits gerealiseerd, waaronder de verkoop van Cybersprint aan Darktrace, de verkoop Plotwise aan Coolblue en de verkoop van OneWelcome aan Thales.

Resultaten Internationaliseren

Vanuit Internationaliseren werken we aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het ondersteunen van bedrijven bij hun internationale groei.

Buitenlandse bedrijven zijn goed voor een kwart van het Nederlandse BBP. Bovendien werkt 20% van de werknemers bij een buitenlands bedrijf. Ook kunnen buitenlandse bedrijven door hun specifieke kennis, technologie of talent topsectoren en clusters versterken. Juist op deze bedrijven richten we onze activiteiten steeds meer; in samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is in 2022 deze overgang van volume naar value ingezet.

Mooie voorbeelden van vestigingen zijn Bristol Myers Squibb (BMS), dat Leiden Bio Science Park koos voor de bouw van een Europees productiecentrum voor celtherapie. Maar ook Deep Branch, dat werkt aan de productie van proteïne op basis van koolstofdioxide; met een vestiging op de Biotech Campus Delft zoekt Deep Branch aansluiting op het innovatieve ecosysteem in Delft.

In totaal verwachten de 51 bedrijven die door InnovationQuarter ondersteund zijn bij het landen of uitbreiden in Zuid-Holland, in de komende drie jaar ruim € 2,1 miljard te investeren in de regio. Daarnaast verwachten ze bijna 2000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, voor het merendeel binnen de speerpuntsectoren in de regio. Deze resultaten zijn totstandgekomen in nauwe samenwerking met Invest in Holland en de regionale acquisitiepartners Rotterdam Partners, THBA en DEAL.

Met onze outbound internationaliseringsactiviteiten hebben we in 2022 maar liefst 178 bedrijven ondersteund bij het nastreven van hun internationale ambities en het uitbreiden naar nieuwe, buitenlandse markten. Dit is bereikt door het organiseren van een scala aan handelsmissies, buitenlandse beursbezoeken, internationaliseringsprogramma’s en individuele trade-relationsgesprekken, binnen diverse regionale speerpuntsectoren.

Lees hier ons volledige jaarverslag