‘Een belangrijk deel van ons werk is het stimuleren van innovatie; we kunnen dus zelf niet stil blijven staan!’ Aan het woord is Ida Bastiaansen, Manager Strategie, Marketing & Communicatie bij InnovationQuarter. Tijdens het Jaarevent presenteerde ze de nieuwe corporate identity.

Gefeliciteerd! De lancering van de nieuwe corporate identity is een feit. Wat ging er allemaal aan vooraf?

Toen ik begon, bestond InnovationQuarter bijna tien jaar. De organisatie was de jaren ervoor enorm gegroeid. Strategisch gezien bleek dat het perfecte moment voor zowel een kritische terug- als vooruitblik. De nieuwe, aangescherpte strategie markeerde een fase waarin we bewust uitzoomden en doelgerichtere keuzes gingen maken. Dat was gelijk het fundament voor de nieuwe corporate identity. We zijn als organisatie niet iets wezenlijk anders gaan doen, maar we zijn gerichter en meer gefocust gaan werken. Daar past een stevige huisstijl en een fris merkverhaal bij. Een belangrijk deel van ons werk is het stimuleren van innovatie; we kunnen dus zelf niet stil blijven staan!

‘Er werken hier zoveel bevlogen mensen die de wereld elke dag een stukje slimmer, duurzamer en gezonder willen maken’

Hoe kwam dat verhaal tot stand?

Vanuit communicatie-oogpunt was er duidelijk behoefte aan een centrale aanpak. Met een eenduidig merkverhaal creëer je een sterke interne basis, het ‘grotere geheel’ waar iedereen onderdeel van is. In combinatie met individuele expertise, waar het hier van barst, ben je dan optimaal uitgerust om innovatieve ondernemers en bedrijven zo goed mogelijk te helpen. Op deze manier kunnen we ook kruisbestuiving realiseren waarin InnovationQuarter de verbindende factor is.

Denk bijvoorbeeld aan een slimme oplossing die in sector A al uitkomst biedt, maar wellicht ook in sector B uitgeprobeerd kan worden. Het aanscherpen van onze dienstverlening betekent meer waarde toevoegen voor ondernemers en stakeholders. Het mooie aan InnovationQuarter is dat er zoveel bevlogen mensen werken die de wereld elke dag een stukje slimmer, duurzamer en gezonder willen maken. De nieuwe, centrale aanpak helpt hen om die drive maximaal te benutten.

Jullie hadden dus goed voor ogen wat de bedoeling was. Maar toen moest het nog worden uitgevoerd. Hoe heb je dat aangepakt?

Mijn team en ik zaten vol met ideeën en stonden te trappelen om te beginnen. Maar uit ervaring weet ik dat je moet leren lopen voordat je gaat rennen: walk before you run. Daarom hebben we eerst samen met onze onderzoekspartner geïnventariseerd welke kennis we al in huis hadden, hoe we die konden benutten, en wat er nog ontbrak. Daarmee hadden we een volledig beeld van het speelveld waar we ons in bevonden. Vervolgens hebben we een representatief en grondig onderzoekstraject neergezet: interne gesprekken, imago-onderzoek, diepte-interviews, noem maar op. De uitkomsten van dat onderzoek hebben het uiteindelijke resultaat gevormd.

‘De spirograaf staat symbool voor het groeiende Zuid-Hollandse ecosysteem én voor het innovatieve idee van de ondernemer’

En wat vind je van het resultaat?

Ik ben er heel blij mee! Inhoudelijk zijn we erin geslaagd om een sterk, eenduidig verhaal neer te zetten. De drie kerntaken van InnovationQuarter – innoveren, investeren en internationaliseren – en de vernieuwde aanpak komen nu voor het eerst samen op overkoepelend niveau. Het resultaat staat voor integraal samenwerken en daarbij de ondernemer centraal stellen – en dat was precies de bedoeling.

De opgefriste huisstijl positioneert InnovationQuarter duidelijk herkenbaar en toekomstbestendig. De nieuwe vormtaal laat onze verbindende rol zien: de spirograaf staat symbool voor het groeiende Zuid-Hollandse ecosysteem, waarvan de afzonderlijke delen allemaal met elkaar in verbinding staan. Ook staat hij voor het innovatieve idee van de ondernemer dat uitgroeit tot een succesvolle onderneming.

Wat gaan we van de veranderingen merken?

Ik hoop dat de nieuwe identiteit intern als een vernieuwd bindmiddel fungeert en de gezamenlijke trots op de organisatie kan voeden. Extern hoop ik dat ondernemers, bedrijven én stakeholders heel concreet meer toegevoegde waarde gaan zien en beter snappen waar wij ze mee kunnen helpen – omdat we dat zélf beter snappen.

Als je kijkt naar wat je allemaal gedaan hebt, waar ben je dan het meest trots op?

Ik ben het meest trots op het feit dat we onze communicatieafdeling op de kaart hebben gezet en onze meerwaarde aan de organisatie hebben laten zien – niet alleen op uitvoerend vlak, maar zeker ook strategisch. De synergie tussen strategie en communicatie wil ik in de toekomst nóg meer gaan benutten. Ik heb een goed en sterk team, en heel veel zin in de nieuwe projecten die eraan komen.

En welke leerpunten van de afgelopen anderhalf jaar neem je mee voor de toekomst?

Ik heb bevestigd gezien hoe belangrijk het is om draagvlak te creëren, mensen mee te krijgen. Daarbij moet je steeds de balans zoeken: sta ik even stil, of pakken we door? Zeker in zo’n politiek-bestuurlijke omgeving als waar wij in opereren, moet je geduld hebben en goed leren aanvoelen wanneer iets wel of juist niet handig is.

Dan kun je soms de mist in gaan, en dat is ook weleens gebeurd. We moesten onszelf soms streng toespreken en inhouden. Je moet nou eenmaal met verschillende stakeholders rekening houden, zowel intern als extern. Als team lopen wij voor de muziek uit, en we moeten ons realiseren dat we in ons hoofd misschien wel een paar stappen op de realiteit vooruitlopen. Als die afstand te groot wordt, kun je draagvlak verliezen – en dat is nou juist de belangrijkste succesfactor.

Nieuw dynamisch logo

Ons nieuwe logo is er in vier varianten en kleurverlopen, die staan voor transitie en groei. De komende periode zal ons oude logo overal worden vervangen door een van de 4 nieuwe logo’s. Gebruikt u of uw organisatie ons logo? Fijn als u ons daarbij helpt! Maak hiervoor gebruik van de Toolkit.

Nieuwsbrief