Terug naar overzicht

Onze activiteiten in deze crisistijd

InnovationQuarter staat voor het duurzaam versterken van de economische structuur in Zuid-Holland. In deze economisch moeilijke tijden staan we naast de ondernemers en bedrijven met wie we intensief samenwerken. Graag informeren wij u over de initiatieven die we daartoe nemen.

 • Met onze portfoliobedrijven zijn we in intensief contact. Veel bedrijven worden hard getroffen door de huidige crisis. Ze hebben liquiditeitsproblemen en dringend behoefte aan overbruggingsfinanciering. Per bedrijf hebben we plan van aanpak opgesteld.
 • Het kabinet heeft bekendgemaakt € 100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Wij gaan deze leningen, samen met de andere ROM’s, aan ondernemers verstrekken.
 • Samen met EZK, de andere ROM’s Techleap en Invest-NL is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt om dit tot stand te krijgen. Het streven is om vanaf 20 april aanvragen mogelijk te maken.
 • We hebben aan onze portfoliobedrijven aangeboden de aflossingen en rentebetalingen voor onze portfoliobedrijven op te schorten tot in ieder geval 30 juni aanstaande.
 • Tweewekelijks brengen we samen met de Provincie Zuid-Holland, MRDH en Economic Board Zuid-Holland een Corona-monitor uit met relevante informatie over de impact van de Corona-crisis op de Zuid-Hollandse economie.
 • We hebben de investor relations gesprekken met hier reeds gevestigde buitenlandse bedrijven geïntensiveerd om ze te informeren over de Nederlandse crisismaatregelen en support te bieden waar mogelijk.
 • Voor de buitenkantoren van de Netherlands Foreign Investment Agency organiseren we webinars over onze sterke regionale sectoren, opdat ze post-crisis buitenlandse bedrijven zo goed mogelijk kunnen informeren over de sterktes van onze regio.
 • Onze business developers staan in nauw contact met bedrijven, brancheorganisaties en ecosysteemspelers om zo goed mogelijk in te spelen op bepaalde bedreigingen of zelfs kansen in de sectoren waar we op ons richten.
 • Met diverse publieke spelers werken we al voorzichtig aan plannen hoe onze regionale economie zich zo goed mogelijk kan herstellen na deze crisis.
 • We voeren Trade Relations gesprekken met internationaal georiënteerde MKB’ers in onze regio om inzicht te krijgen in hun ondersteuningsbehoeften op korte en lange termijn. Voor deze doelgroep organiseren we ook specifieke webinars over internationaal zakendoen in crisistijd.
 • We faciliteren webinars over specifieke innovatiethema’s met en voor MKB’ers.
 • We lanceren op korte termijn een online Corona Impact Scan (ontwikkeld door de BOM), waarmee ondernemers hun burnrate en runway kunnen berekenen.
 • Tenslotte, ondernemers stellen ons contact en ondersteuning zeer op prijs. Juist voor hun proberen we ook zo goed als mogelijk de reguliere activiteiten op het gebied van Investeren, Internationaliseren en Innoveren voort te zetten.
Nieuwsbrief