"InnovationQuarter inspireert mij om samen met partners uit Zuid-Holland en daarbuiten te werken aan een sterke en innovatieve regio."

@InnovationQuarter

Op 1 oktober 2014 ben ik gestart als secretaris van de kort daarvoor opgerichte EBZ: Economic Board Zuid-Holland. In de zomer van 2016 is het secretariaat van de EBZ ondergebracht bij InnovationQuarter en werk ik met veel plezier samen met mijn collega’s aan onze gezamenlijke drive: het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van Zuid-Holland.

De EBZ brengt bestuurders van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden bij elkaar rond strategische initiatieven van vooral bedrijven met daaraan gekoppeld concrete hulpvragen. Denk aan bestuurlijk draagvlak voor keuzes, public affairs en issues rond onderwijs-arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Als secretaris krijg ik er energie van deze initiatieven samen met mijn leden inhoudelijk voor te bereiden en slim verbindingen te leggen met andere initiatieven en netwerken. Ook heb ik de boeiende taak om namens de leden van de EBZ de ingezette lijn uit te dragen in de regio, nationaal en in Europa.

Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de kennis, meedenkkracht en netwerken van mijn collega’s. En natuurlijk hun mindset: InnovationQuarter inspireert mij om samen met partners uit Zuid-Holland en daarbuiten te blijven werken aan een sterke en innovatieve regio.

@Home

Mijn vrouw en ik bezoeken met onze drie zoons graag musea. Ook houden we van wandelen op de Waddeneilanden, in de Alpen of gewoon om de hoek in de Biesbosch. Mijn favoriete sport is volleybal: iedere maandagavond ben ik in de zaal aan het smashen en blokken. In mijn vrije tijd zet ik me in voor de kerkelijke gemeente waarvan ik lid ben en voor de Dordtse ChristenUnie/SGP fractie.

Verder ben ik een fanatieke lezer: vooral boeken over Europese geschiedenis, politiek en politieke filosofie en bijbelse theologie lees ik graag, evenals historische romans. Een paar van mijn favoriete boeken: De passage naar Europa van Luuk van Middelaar, In de schaduwen van morgen van Johan Huizinga, Wolf Hall van Hillary Mantel en Jezus Kurios van Bram van de Beek.

@Work

Voordat ik secretaris van de EBZ werd, heb ik ruim zeven jaar gewerkt bij Brainport Development als Monitoring Specialist, strateeg en lobbyist. Zo heb ik vanuit die rol meegeholpen bij het opstellen en uitwerken van het Europese Smart Specialisation-beleid. Ook heb ik verschillende keren als ‘peer reviewer’ voor de OECD een kijkje in de keuken kunnen nemen bij buitenlandse regio’s, net zoals ik dat al eerder had gedaan tijdens mijn afstudeeropdracht voor Brainport en de High Tech Campus Eindhoven.

Hierdoor heb ik veel kennis van- en ervaring met regionale samenwerking, regionaal economisch beleid in de breedte en de samenhang tussen verschillende onderdelen: van innovatie tot bereikbaarheid en van internationaal talent tot  branding. Ook ben ik goed bekend met de wijze waarop het georganiseerd is op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Ik ben opgeleid als technisch bedrijfskundige aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mede dankzij deze opleiding ben ik analytisch ingesteld en vind ik het leuk om vanuit de inhoud verbindingen te leggen tussen verschillende disciplines en tussen bestuur, strategie en uitvoering; bedrijfskunde op regionale schaal dus. Ook zijn bedrijven altijd het vertrek- en eindpunt van mijn analyses en interventies: waar hebben zij behoefte aan en hoe pakken beleid en acties uit voor hen?

Daarnaast heb ik ook een HBO-opleiding Theologie gevolgd en daarvoor mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Nog steeds geniet ik ervan voor groepen te staan om een stevig inhoudelijk verhaal te vertellen of dat verhaal goed en prettig leesbaar op papier te zetten.

Nieuwsbrief