Terug naar overzicht

Online lancering van Energietransitiefonds Rotterdam van € 100 miljoen groot succes

Met bevlogen sprekers als klimaatjournaliste Bernice Notenboom, investeerder en oprichter van Bloomberg New Energy Finance Michael Liebreich en wethouder Duurzaamheid Arno Bonte trek je volle zalen, ook online. De lancering van het Energietransitiefonds Rotterdam, een samenwerking tussen InnovationQuarter en de gemeente Rotterdam, was mede dankzij hun inzet een groot succes.

BlueCity, het voormalige Tropicana en sinds 2015 het circulaire hart van de stad Rotterdam, was op donderdagmiddag 3 juni de locatie voor de online kick-off van Energietransitiefonds Rotterdam. Naast keynotesprekers die hun sporen hebben verdiend als innovators in de energietransitie en circulaire economie schoof ook een panel van ondernemers aan. Hun achtergronden in bedrijfstakken als afvalrecycling, nieuwe technologieën voor offshore zonne-energie en biochemie zorgden voor een interessant en divers programma.

Kijk de lancering terug


Pijler én hobbel
Rotterdam en zijn haven zijn niet alleen een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie, maar vormen met een aandeel van twintig procent in de landelijke CO2 -uitstoot ook een aanzienlijke hobbel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Tijdens het online event onderzochten de sprekers en panelleden welke uitdagingen en kansen er liggen voor de Rotterdamse regio om de uitstoot van CO2 te verlagen, de luchtkwaliteit te verbeteren en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen.

Tweeledig doel
InnovationQuarter, dat het fonds beheert, en de gemeente Rotterdam beogen een tweeledig effect met het Energietransitiefonds van 100 miljoen euro. Enerzijds is het doel om met investeringen in innovatieve bedrijven de energietransitie aan te jagen, anderzijds moeten de investeringen de stad sneller uit de coronacrisis helpen. Het fonds richt zich met name op scale-ups. Zij kunnen 1 tot maximaal 10 miljoen euro cofinanciering aanvragen voor projecten die de circulaire economie versterken en energieproductie, -infrastructuur en -verbruik in Rotterdam verduurzamen.

Wethouder Arno Bonte van gemeente Rotterdam zegt: We zien in Rotterdam veel innovatiekracht. Maar we zien ook dat bedrijven nu vaak aanlopen tegen een gebrek aan passende financiering om hun businesscase rond te krijgen. Daarom hebben we als gemeente het Energietransitiefonds opgericht. Met de investeringen uit dit fonds kunnen we innovatieve bedrijven die met hun technologieën bijdragen aan CO2-reductie en de circulaire economie in Rotterdam verder helpen.’

Belangrijkste voorwaarden voor financiering
Voorbeelden van kansrijke projecten zijn grootschalige opslag van energie, elektrificatie van industriële processen en vervoer, nieuwe technologieën voor recycling van plastics en het opzetten van een infrastructuur voor waterstof. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om innovaties die niet snel in aanmerking komen voor financiering door de markt, bijvoorbeeld vanwege het investeringsrisico, de grotere kapitaalbehoefte of langere terugverdientijden. Ook het verwachte effect op het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid spelen mee bij het toekennen van een investeringsaanvraag.

Rafael Koene, fondsmanager Energietransitiefonds Rotterdam bij InnovationQuarter vult aan: Als fondsbeheerder richten we onze aandacht sterk op de vraag of de onderneming een technologie ontwikkelt die de wereld van morgen substantieel beter maakt. Daarbij zet InnovationQuarter zich in als investeerder met een langetermijnfocus. Het Energietransitiefonds Rotterdam zal vooral investeren in kapitaalintensieve innovatieve bedrijven die lastiger financiering kunnen ophalen vanwege hogere risico’s op het vlak van bijvoorbeeld technologie, kapitaalintensiteit of terugverdientijd.’

Het Energietransitiefonds Rotterdam is een revolverend fonds, wat inhoudt dat opbrengsten uit investeringen terugvloeien in het fonds om daarmee weer nieuwe investeringen te doen.

Nog eens € 30 miljoen
Het Energietransitiefonds is onderdeel van het gemeentelijke investeringsprogramma ‘Rotterdam. Sterker door’ en wordt deels bekostigd uit de verkoopopbrengsten van energiebedrijf Eneco. Naast 100 miljoen euro voor scale-ups bevat het fonds 30 miljoen euro voor vve’s, particulieren en het mkb. In de vorm van laagdrempelige leningen stimuleert het fonds hiermee duurzaamheidsingrepen als woningisolatie en de installatie van zonnepanelen. Dit deel van het Energietransitiefonds staat onder beheer van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Net als InnovationQuarter beschikt het SVn over ruime ervaring met het beheren van publieke investeringsmiddelen om maatschappelijke doelstellingen te behalen.