Terug naar overzicht

Onderwijs en bedrijven stropen samen de mouwen op in haven Schiedam

Energietransitie, digitalisering, innovatie: de economie verandert in rap tempo. Ook in de haven van Schiedam merken bedrijven dat. Maar het is steeds moeilijker om personeel te vinden dat opgeleid is om deze stappen te zetten. Met de komst van het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum Schiedam moet de hobbel de komende decennia gemakkelijker worden genomen. Samenwerken is daarbij het toverwoord. Onderwijs en het bedrijfsleven slaan de handen nu ineen met de vorming van een regionale campus in de haven van Schiedam.
Onderwijs en bedrijven stropen samen de mouwen op in haven Schiedam

Hugo Loudon, Marcel Bregman en Edward Gilding

In de haven zijn veel gerenommeerde bedrijven die hun expertise over de hele wereld inzetten. Vooral de offshore-sector heeft het druk met onder meer de bouw van windparken op zee en met het aanleggen van nieuw land. Ook de Nederlandse marine verschaft de Schiedamse haven veel werk. In dit RTV Rijnmond item worden Hugo Loudon (RH Marine), Marcel Bregman (gemeente Schiedam) en Edward Gilding (InnovationQuarter) geïnterviewd over de komst van de nieuwe campus.

Kracht en kennis bundelen

“Met de komst van zo’n Maritieme campus (MOIC) kunnen we krachten en kennis bundelen. Bovendien kunnen bedrijven personeel echt op maat opleiden voor het werk dat steeds digitaler en innovatiever wordt”, zegt een tevreden wethouder Bregman van Economie en Onderwijs in Schiedam.

Het project wordt grotendeels betaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en maakt deel uit van de aanpak regionale campusontwikkeling. Zo komt in Vlaardingen een project rond de voedingsmiddelenindustrie en in Lansingerland gaat men de handen ineen slaan in de tuinbouw. Vanuit de RNE, de langetermijnvisie van de regio die wordt uitgevoerd door InnovationQuarter, wordt ingezet op een lerend campusnetwerk; waarbij alle bedrijfscampussen van elkaar leren. Zo zullen ervaringen en lessons learned uitgewisseld worden; is er aandacht voor peer-2peer-reviews en een gezamenlijke aanpak van business-incubators, branding en commitment van het bedrijfsleven. MRDH en InnovationQuarter trekken hier gezamenlijk in op.

Op 11 februari worden de contracten getekend en wordt een kwartiermaker gepresenteerd die de samenwerking in Schiedam gestalte moet geven. Directeur Loudon van RH Marine is blij met het initiatief. “We zitten te springen om goed opgeleide mensen. Die samenwerking tussen onderwijs, regionale overheid en het bedrijfsleven is dus een prima plan.”

Bron: RTV Rijnmond