Sterke groei buitenlandse bedrijven in Zuid-Holland

In 2017 hebben 115 buitenlandse bedrijven een vestiging in Zuid-Holland geopend of bestaande activiteiten uitgebreid. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim 2.300 banen en investeren ze meer dan een half miljard euro in de regio. The Hague Business Agency, Rotterdam Partners en InnovationQuarter werken sinds 2014 actief samen in het wereldwijd op de kaart zetten van de regio, en het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven. En met succes: ruim 30% van de buitenlandse bedrijven die zich 2017 in Nederland vestigden koos voor Zuid-Holland, ten opzichte van 20% in 2014.

Gemeente Delft en TU Delft sluiten aan bij Maritime Delta

Gemeente Delft en TU Delft zijn vanaf vandaag, 15 maart, officieel partner van Maritime Delta. Het samenwerkingsverband dat zich inzet om het maritieme cluster in de provincie Zuid-Holland verder te versterken. Wethouder ir. Ferrie Förster, Gemeente Delft en TU Delft prof. dr. Theun Baller, Decaan Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische materiaalwetenschappen, tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

€ 75 mln. extra voor innovatie in 2018

Extra geld voor de innovatiekracht van het MKB (€ 18 mln.), het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 mln.) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 mln.). Deze drie maatregelen leiden tot toegevoegde waarde voor onze economie en bevorderen het toepassen van kennis door innovatieve bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over deze € 75 mln. voor innovatie in 2018.

YES!Delft en UtrechtInc bij internationale top universitaire bedrijfsincubators

Nederlandse bedrijfsincubators hebben wederom de top bemachtigd op de ranglijst voor beste universitaire bedrijfsincubators van de wereld, de UBI Global 2017/2018. YES!Delft haalde de tweede plek en UtrechtInc de tiende in de ranking. Dat is vannacht bekend gemaakt in Toronto tijdens het World Incubation Summit. De twee Nederlandse incubators krijgen daarmee internationale erkenning voor hun begeleiding aan startende bedrijven.

Ruim € 13 mln. voor innovatief MKB Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland stelt in 2018 € 13,4 mln. subsidie beschikbaar voor innoverend MKB. Daarmee kunnen zij hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg verder brengen.

Rotterdam Port Fund en InnovationQuarter geven kracht aan groei McNetiq

Investeerders Rotterdam Port Fund en InnovationQuarter hebben een meerderheidsbelang genomen in McNetiq bv, een Rotterdams technologiebedrijf dat een innovatieve magneetverankering op de markt heeft gebracht.

Bedrijvendelegatie op het gebied van innovatie en cyberveiligheid in havensteden bezoekt Israël

Een Nederlandse delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, de Rotterdamse stad en haven, InnovationQuarter en veiligheidscluster The Hague Security Delta heeft afgelopen week een driedaags programma doorlopen rondom de internationale Cybertech conferentie in Tel Aviv. Deze business- en innovatiereis met als thema ‘cyber veilige havensteden’, vond plaats op initiatief van InnovationQuarter en de Gemeente Rotterdam.

Uitvoering Roadmap Next Economy naar volgende fase

Afgelopen twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is de langetermijnstrategie van de regio en richt zich op digitalisering van de economie, energietransitie en circulaire economie. Tegelijkertijd wordt ook extra ingezet op het vormgeven van het onderwijs en ondernemerschap van de toekomst, waarbij alle talenten worden ontwikkeld. Per 1 februari wordt de coördinatie voor de uitvoering en doorontwikkeling van de RNE ondergebracht bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

Burgemeester Den Haag opent polderdak

Den Haag heeft er een polder bij, maar dan op het dak. Het World Trade Center is door De Dakdokters en Buro Kokmeuleman voorzien van een polderdaktuin. Woensdag 24 januari opende burgemeester Pauline Krikke officieel deze duurzame polderdaktuin.

Nederland samen sterker in de wereld

Acht publieke organisaties slaan de handen ineen om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Vandaag ondertekenden ze, onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het convenant ‘Trade & Innovate NL’. Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Stijgende lijn voor Zuid-Holland

Nu de economie in de regio’s Rotterdam en Den Haag goed op de rit staat, groeit Zuid-Holland bovengemiddeld (3,3%). Terwijl de regio’s Leiden en Delft & Westland goed blijven presteren, is Oost-Zuid-Holland (o.a. Gouda en Alphen a/d Rijn) bezig aan een economische come-back. De Zuid-Hollandse werkloosheid blijft relatief hoog. Vooral in de regio Groot-Rijnmond is aanpassing van het aanbod aan de veranderende vraag op de arbeidsmarkt een uitdaging.

InnovationQuarter sluit 2017 af met succesvol kwartaal

2018 is het vijfde jaar van ons bestaan als InnovationQuarter. We verheugen ons erop om ook dit jaar samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te werken aan de economische structuurversterking en de innovatiekracht van onze prachtige regio. In dit artikel blikken we graag nog even met u terug op het vierde kwartaal van 2017.

Extra kapitaal voor ontwikkeling Dutch Windwheel

Vandaag is bij een werkbezoek aan The Green Village in Delft door Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en MRDH-bestuurslid Maarten Struijvenberg bekendgemaakt dat het project Dutch Windwheel: ‘Smart Spaces as a Service’ financiële ondersteuning ontvangt vanuit de regeling IPC Zuid-Holland. De komende twee jaar ontwikkelen elf MKB’ers een slimme, circulaire en flexibele kantoor, hotel- en woonruimte. Hierbij werken bedrijven uit de interieurbranche samen met technologiebedrijven die gespecialiseerd zijn in sensoren en ICT.

Forbes names the Netherlands No. 3 Best Country for Business

The Netherlands is the No. 3 Best Country for Business, says Forbes. The annual ranking placed the Netherlands above other European countries including Ireland, Germany and France. Rounding out the top five on the best countries list are the UK, New Zealand, Sweden and Canada.

Leiden investeert in innovatieve bedrijven

De gemeente Leiden stelt € 2 mln. beschikbaar voor investeringen in innovatieve bedrijven. Met de middelen wordt een kapitaalstorting van € 1 mln. gedaan in InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hiernaast treedt Leiden met een storting van € 1 mln. toe als aandeelhouder tot UNIIQ, een op initiatief van TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus MC en InnovationQuarter gestart proof-of-concept fonds.