Kinderdijk van de toekomst? Tweede Maasvlakte biedt ruimte voor grootschalige test- en demonstratiesites

Offshore industrie en offshore wind zijn groeiende industrieën. Voor het ontwikkelen en testen van innovaties in deze branches is veel ruimte nodig en geschikte locaties zijn schaars. De realisatie van de Tweede Maasvlakte biedt brede economische mogelijkheden voor haven- en energie gerelateerde activiteiten. Reden voor Maritime Delta, Havenbedrijf Rotterdam, TKI Wind op Zee, InnovationQuarter en de gemeente Rotterdam om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor offshore gerelateerde vestiging en test- en demonstratielocaties voor bedrijven. Dinsdag 5 september gingen de partijen in gesprek met bedrijven uit de betrokken sectoren tijdens een bijeenkomst in het Futureland.

Aanjager van regionale innovatie: interview met Rinke Zonneveld

Holtrop Ravesloot was in 2013 betrokken bij de werving van Rinke Zonneveld als algemeen directeur voor InnovationQuarter. Nu vier jaar verder is er de gelegenheid samen met Rinke Zonneveld het net op te halen en terug te blikken op zijn ervaringen van de afgelopen jaren. Hoe staat Nederland ervoor als het gaat om vernieuwing? Hebben wij de juiste leiders om innovatieve krachten tot bloei te laten komen?

Regiomonitor Zuid-Holland 2017, economie in transitie

Leidt het herstel van de economie ook tot het aantrekken van de werkgelegenheid ? Hoe sterk is de innovatiekracht van Zuid-Holland? Hoe aantrekkelijk is de regio voor bedrijven en internationaal talent? Hoe staat het met de overgang naar een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem ? Op deze en andere vragen biedt de Regiomonitor Zuid-Holland 2017 het antwoord.

A Green Deal for the Dutch Windwheel 2.0

On 29 June, the Windwheel Corporation presented its new designs for the Dutch Windwheel, the icon of technological innovation that will raise the skyline of Rotterdam to a new aesthetic level. In addition to the presentation, a Green Deal was signed at the World Trade Center in Rotterdam by Minister Kamp, Provincial Executive member Bom-Lemstra (Province of Zuid-Holland) and Alderman Struijvenberg (Municipality of Rotterdam) which will increase the Dutch Windwheel’s chances of realisation.

Minister Kamp opent nieuw OnderNemerSplein in Rotterdam

De Kamer van Koophandel geeft met elf partners de dienstverlening aan ondernemers een nieuwe inhoud op het innovatieve OnderNemerSplein in Rotterdam. Daar gaan ondernemers elkaar ontmoeten, vraagstukken aanpakken en toekomstverkenningen uitvoeren. De samenwerkende publieke dienstverleners hebben een faciliterende rol. KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk: “Met de steeds sterkere digitalisering gaan we de contacten met en tussen ondernemers op een nieuwe manier inhoud geven. Co-creatie met ondernemers over actuele uitdagingen is hierbij het uitgangspunt.”

Een green deal voor de Dutch Windwheel 2.0

Op 29 juni presenteerde de Windwheel Corporation de nieuwe ontwerpen van de Dutch Windwheel, het icoon van technologische innovatie dat de skyline van Rotterdam moet verrijken. Minister Kamp, gedeputeerde Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) en wethouder Struijvenberg (gemeente Rotterdam) tekenden in het World Trade Center in Rotterdam bovendien een Green Deal, die de kansen op realisatie van de Dutch Windwheel moet vergroten.

Terugblik op het InnovationQuarter Jaarevent 2017

Op een tropische zomerdag toonden wij in het Zuiderstrandtheater ons visitekaartje van al het innovatieve moois dat Zuid-Holland te bieden heeft. Op deze lichtrijke plek waar zon, water, wind en kunst bij elkaar kwamen, ontvingen wij ruim 800 relaties voor het InnovationQuarter Jaarevent 2017. Dat onze regio bruist van de bedrijvigheid en ondernemerschap werd tijdens deze editie opnieuw onderstreept. Met innovaties voor buiten en binnen. Rondom het water, in de lucht en op het land. Zij maakten het met ons mee aan zee!

Ondernemers werken aan experimenten voor Fieldlab Smart Base

Samen met Defensie en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen werkt InnovationQuarter sinds een jaar aan het Fieldlab Smart Base. Vier innovatiethema’s staan centraal in de legerbasis van de toekomst: energie, water, bescherming en logistiek. Zuid-Holland heeft voor Smart Base 1.0 6 van de in totaal 18 voorstellen ingediend. Ondernemers laten vanaf 13 juni hun innovaties zien in de tijdelijke experimenteeromgeving die speciaal voor Smart Base op kazerne Kamp Soesterberg wordt gebouwd. Op 13 juni zal het Fieldlab Smart Base officieel gelanceerd worden.

Exploring cooperation at TU Delft Research Exhibition

The second edition of the TU Delft Research Exhibition – the largest scientific expo in the Netherlands – took place on the 6th, 7th and 8th of June 2017. After the positive response to the first Research Exhibition in 2014, this year’s edition was even larger, both in terms of the number of projects and the wide range of research groups and industries that were covered.

Maritime Delta Diner: samenwerking in een regio met wereldwijde impact

Resultaten tellen! Deze stonden centraal tijdens het Maritime Delta Diner met de aanwezigen executives, bestuurders en directeuren dat plaatsvond op 22 mei jl. in de Buccaneer in Delft.

Uitwisseling van ervaring en inzichten binnen Fieldlab SMASH

Binnen het Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH) wordt bij een zestal asset-owners gewerkt aan projecten op het gebied van Smart Maintenance. Op periodieke basis komen de betrokken partijen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over de lopende projecten. Op maandag 15 mei vond deze bijeenkomst plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Bij deze bijeenkomst waren niet alleen de betrokken asset-owners aanwezig maar ook veel betrokken toeleveranciers van deze projecten.

Think Smart! prikkelt maritieme partijen tijdens Maritime Industry beurs Gorinchem

Tijdens de jaarlijkse Maritime Industry beurs in Gorinchem werd een sessie verzorgd door het Maritieme samenwerkingsverband Maritime Delta. Maritime Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Door afstemming en slim verbinden van initiatieven worden activiteiten en innovatie versterkt.

Kansen en toepassingen Blockchain binnen de maritieme sector

In samenwerking met Maritime Delta organiseerde InnovationQuarter op dinsdagmiddag 18 april een bijeenkomst over de toepassingsmogelijkheden van Blockchain technologie in de maritieme sector. Dit ideecafé was vooral gericht op partijen die samenwerken in de maritieme keten zoals rederijen, scheepseigenaren, (toe)leveranciers, logistieke partijen en certificeringsbureaus.

Speeddaten tussen maritieme innovatie organisaties

Offshore Wind, verduurzaming vervoer en robotica waren enkele thema’s die aan bod kwamen bij het speeddaten tijdens het maritieme innovatieoverleg dat vorige week onder leiding van Maritime Delta plaatsvond.

Topaantal bedrijven aangetrokken naar Zuid-Holland door InnovationQuarter

InnovationQuarter assisteerde het afgelopen jaar 36 internationaal opererende bedrijven bij vestiging en uitbreiding in Zuid-Holland, goed voor een geïnvesteerd vermogen van ruim € 95 mln. en een toename van 740 banen in deze provincie. Met het aanjagen van economische vernieuwing draagt InnovationQuarter bij aan een bruisend innovatief ecosysteem en meer werkgelegenheid in Zuid-Holland. Het vestigen van buitenlandse bedrijven of het uitbreiden van hun activiteiten in deze regio zorgde ook in 2016 voor een sterke economische impuls.