Terug naar overzicht

Nieuwe stimulans voor regionale campussen

Hoe komen we aan goed opgeleide mbo’ers en hbo’ers voor onze nieuwe economie? Het MKB vraagt om personeel dat is voorbereid op de transities op het gebied van energie, circulaire economie en digitale infrastructuur. Het antwoord daarop is: een regionale campus. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) maakte gisteren bekend dat zij 1,4 miljoen euro cofinanciering vrijmaakt om de vorming van regionale campussen te versnellen. De MRDH en InnovationQuarter werken nauw samen aan het opzetten van een lerend campusnetwerk.

Aansluiting arbeidsmarkt

Het type campus waar het hier over gaat, is geen universiteitsterrein waar studenten en docenten wonen en leren maar een fysieke plek waar onderwijs en bedrijven samenkomen rond een bepaald thema. Je kunt dan denken aan de energietransitie in de tuinbouw of digitalisering in de maritieme sector. Deze campussen zijn specifiek gericht op mbo- en hbo-studenten. Met 74% van het totaal aantal studenten in de regio is deze groep verantwoordelijk voor het merendeel van de banen in deze regio. Deze groep studenten is dus van groot belang voor de regionale economie. Met meerdere regionale campussen wordt geprobeerd de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt te verbeteren en nieuwe werkgelegenheid te stimuleren. Zo maken zij de regio klaar voor de toekomst en dragen bij aan de regionale economie.

5 regionale campussen

Er zijn 5 regionale campussen die een bijdrage ontvangen vanuit de MRDH om hun ontwikkeling te versnellen:

• Horti Science Park, Lansingerland
Op het Horti Science Park in Lansingerland wordt met diverse mbo-opleidingen onderzoek gedaan naar het effect van digitaal en fossielvrij telen op gewas, bedrijfsvoering en op het behalen van duurzaamheidseisen. Door praktijkgericht onderzoek ontwikkelingen jongeren de juiste kennis en vaardigheden om deze nieuwe banen te vervullen.

• Kennis- en innovatiecampus Equestrum, Midden-Delfland
Dit centrum richt zich op de hippische sector in onze regio. Nederland is grootleverancier in toppaarden, ruiters en bondcoaches. Om deze toppositie te behouden wordt Equestrum doorontwikkeld tot een internationaal gerenommeerde innovatiecampus waar ondernemers, onderzoekers en studenten samenwerken aan thema’s als breeding, scouting, dierenwelzijn, circulariteit en het gebruik van technologie zoals robotica, sensortechnologie en big data.

• Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC), Schiedam
Het Schiedams havengebied vervult een belangrijke functie binnen het maritieme cluster. Ingenieurs en onderhouds- en reparatiewerven voor de offshore-industrie zijn hier volop aanwezig. Een structureel samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en publieke sector ontbreek echter nog in dit havengebied. Met de oprichting van het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC) wordt hierin voorzien.

• Food Innovation Academy (FIA), Vlaardingen
Dit is een innovatielab waar een breed palet bedrijven uit de levensmiddelentechnologie, onderwijs en overheden samen innoveren, creëren en inspireren. Om deze samenwerking te verankeren, wordt een “Try & Taste”-omgeving ingericht als kloppend hart van de sector naar buiten toe. Zo ontstaat een ontmoetings- en inspiratieplaats waar bedrijven, studenten, docenten, medewerkers en onderzoekers zich presenteren, samen leren en onderzoeken en samenwerken.

• Dutch Innovation Park, Zoetermeer
Het Dutch Innovation Park is een uitbreiding van de eerder opgezette Dutch Innovation Factory. Op deze campus zetten onderwijs, bedrijfsleven en gemeente nieuwe technologieën in om samen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Er is een ´InnoLab-structuur´ opgericht om vanuit het Park in de stad leer-onderzoek-omgevingen te creëren. Het eerste Innolab heeft als onderwerp energietransitie en e-health.

Lerend campusnetwerk

Campusontwikkeling is een belangrijk speerpunt uit de Roadmap Next Economy (RNE), de langetermijnvisie van de regio om naar een nieuwe economie te komen. In de RNE zijn meerdere transitiepaden omschreven waar personeel voor opgeleid dient te worden. Door een lerend campusnetwerk versterken de MRDH en RNE de samenwerking tussen campussen onderling. Zo zullen ervaringen en lessons learned uitgewisseld worden; is er aandacht voor peer-2peer-reviews en een gezamenlijke aanpak van business-incubators, branding en commitment van het bedrijfsleven. Het lerend campusnetwerk is groter dan de 5 campussen die nu een bijdrage ontvangen. In onze regio zijn veel meer van dit soort campussen actief zoals het World Horti Center, het High Tech Centre Delft en de onlangs geopende IT Campus in Rotterdam.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de 5 regionale campussen of de andere campussen in onze regio? Of bent u geïnteresseerd in het lerend campusnetwerk en wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan het opleiden van talent voor de nieuwe economie? Neem dan contact op met Nico van Hemert.