Terug naar overzicht

Nieuwe stap richting innovatief woon-werkgebied Valkenburg

De provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Wassenaar en Katwijk hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied op en rondom het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Dit moet een ‘innovatief woon-werkgebied’ worden. Naast de bouw van maximaal 5.000 woningen, komt er een test- en ontwikkelcentrum voor vliegende drones, een groene zone en ruimte voor recreatie.

De vier partijen hebben dit vastgelegd in bestuurlijke afspraken die voortkomen uit de Integrale Ruimtelijke Verkenning die Katwijk en Wassenaar eerder dit jaar lieten uitvoeren. Het gaat om een optimalisatie van het masterplan uit 2014. De afspraken worden nu voorgelegd aan zowel de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar als Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Testveld en innovatieve bedrijven

Belangrijk onderdeel van de afspraken is de ontwikkeling van Unmanned Valley: een test- en ontwikkelcentrum voor drones en ander type onbemande systemen. Er is al een luchthavenregeling vastgesteld voor een tijdelijk testveld van 500 bij 500 meter. De komende vijf jaar zal de ontwikkeling worden gemonitord. In 2023 besluiten de partijen of er een permanent testveld komt. In dat geval zal deze een plek vinden ergens in het afgesproken zoekgebied in het noordwestelijk deel van de groene zone en een deel van de Mient Kooltuin. Het gebied waar de voormalige hangaars staan, wordt getransformeerd tot innovatief woon-werkmilieu. Maximaal 5 hectare daarvan is bestemd voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven. Dit moet een bruisend middelpunt worden van de gehele nieuwe woonwijk.

Groene zone

Daarnaast hebben de partijen afspraken gemaakt over de groene zone tussen Katwijk en Wassenaar. Deze zone wordt breder dan in het eerder afgesproken Masterplan. Op Wassenaars grondgebied komen geen woningen. Bovendien gaan verschillende partners werken aan een toekomstig duurzaam beheer en langdurige borging van de bufferfunctie van het gebied. De groene zone neemt hiermee een belangrijke regionale positie in op het gebied van natuur, ecologie en recreatie.

Reacties bestuurders

Staatssecretaris Raymond Knops, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf: “Kunnen wonen en werken in een prettige omgeving is belangrijk. Met het vrijkomen van rijksgrond maken we daarom met de betrokken provincie en gemeenten afspraken over de nieuwe bestemming van de grond. Het oude vliegveld van Valkenburg is daar een goed voorbeeld van. Samen met de provincie Zuid-Holland en gemeenten Wassenaar en Katwijk hebben we nu een prachtige herbestemming voor deze unieke locatie in de Randstad. De realisatie van deze woningen is daarmee een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van het kabinet.”

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Economie) is blij met de plannen. “De ondertekening is een mooie stap waarbij we zowel innovatie en economische ontwikkeling kunnen stimuleren, bestaande ruimte slim benutten én een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de flinke vraag naar nieuwe woningen. Mooi dat deze handtekening nu staat, nu kunnen we vaart gaan maken met de woningbouw in het gebied.”

Ook wethouder Kees Wassenaar (Ruimtelijke Ordening Wassenaar) is blij met de ondertekening: “Voor Wassenaar is het van belang dat de Groene Zone een essentiële plek in dit plan krijgt. Woningbouw, innovatieve werkgelegenheid en de versterking van natuur en recreatie komen in dit gebied op een evenwichtige manier samen. Deze ontwikkeling versterkt onze regio in alle opzichten.”

Wethouder Gerard Mostert (Stedelijke Ontwikkeling en Wonen Katwijk): “Op Locatie Valkenburg ontstaat een nieuw dorp voor Katwijk. Daar bouwen we woningen voor onze inwoners en voor de regio. We zetten nu concrete stappen om snel tot woningbouw over te gaan. De vestiging van Unmanned Valley is niet alleen van groot economisch belang voor de hele regio maar ook voor Katwijk. Deze nieuwe high tech-sector is een waardevolle aanvulling op onze lokale arbeidsmarkt.”

Bron: Sleutelstad