Terug naar overzicht

Nieuwe Energie & Klimaat innovatieprojecten bekend: Van gebouwenscheurmeting op basis van AI tot olie en gas van afval

Maar liefst 18 nieuwe projectconsortia hebben een voucher bemachtigd in het Zuid-Hollandse innovatieprogramma Energie & Klimaat. Met subsidie mogen zij de komende maanden aan de slag om hun innovatie op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen. De projecten dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en het gebruik van circulaire grondstoffen in de industrie.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Verreweg de meeste projecten starten op dit thema. De regio staat voor een enorme uitdaging om bestaande gebouwen op grote schaal te verduurzamen. Er zijn al veel mooie kleine initiatieven, maar om echt effect te hebben, werken we aan seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Hoe het programma hieraan bijdraagt, illustreren we aan de hand van drie projecten. De overige projecten op dit thema vindt u terug in het overzicht van projecten op de site. 

  1. Isolatiemateriaal van natuurlijk piepschuim

De Haagse startup Fairm ontwikkelde een fermentatieproces waarbij biomassa kan worden omgezet naar 100% natuurlijke composietmaterialen. Dit materiaal kan worden ingezet voor interieurs en afbouw. In dit innovatieproject wordt onderzocht of het haalbaar is om de zogenaamde Fair Foams ook in te zetten voor gevels, deuren en daken. Als dat financieel aantrekkelijk blijkt, ligt er een enorme markt om schuimisolatie te vervangen door een circulair product.

  1. Beton dat de groei van mos faciliteert

Respyre, een spin-off van de TU Delft, heeft zogenaamd groen beton ontwikkeld. Het gerecyclede beton kan als stuclaag op bestaande constructies worden aangebracht en stimuleert de groei van mos. Het grote voordeel daarvan is dat dit een positief effect heeft op hittestress, geluid en wateroverlast daarnaast kan het ook de luchtkwaliteit verbeteren. Samen met The Green Village wil Respyre het product in een regelluwe omgeving op een woning in het fieldlab testen. Met de inzichten uit deze test is Respyre beter in staat het product te vercommercialiseren. 

  1. Gebouwenscheurmeting op basis van AI

Sobolt en TNO hebben een AI-model ontwikkeld, waarmee op basis van normale foto’s scheuren in gebouwen automatisch kunnen worden gedetecteerd, gemeten en gemonitord. Door vroeg kennis te hebben van bijvoorbeeld verzakking, kan tijdig en daarmee veel goedkoper worden ingegrepen. In dit project wordt in ‘real-life’ getest. De gemeente Gouda gaat haar waterpeil verlagen en zal vanaf 2022 de gebouwde omgeving grootschalig monitoren. Met deelname aan dit project, kan voor zeven geselecteerde panden worden bepaald, of de nieuwe monitoringstechniek technisch voldoende ontwikkeld is voor latere opschaling. Eén van de gebouwen waarop getest wordt, is de Sint Jans kerk.

Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit heeft gevolgen voor de huidige infrastructuur en vraagt nieuwe onderdelen en koppelingen. De drie projecten die starten, gaan over het transport en de opslag van waterstof; personenvervoer over water op waterstof en zonnepanelen op grote platte bedrijfsdaken zoals industrie-, sport- en onderwijsgebouwen. Dat laatste project is een vervolgproject op een eerder Energie & Klimaat project dat fieldlab de Dutch Windwheel samen met Exasun en Compact Solar deed.

Elektrificatie van de industrie 

Rondom het havengebied is veel industrie gevestigd. De totale CO2 uitstoot van onze regio is hierdoor veel hoger dan in andere regio’s. Om die reden willen we fossiel gedreven processen in de industrie vervangen door elektrisch gedreven processen. Helaas is daar nog weinig ervaring mee. Het pas geopende Fieldlab Industrial Electrification wil hier verandering in aanbrengen. 

In het programma starten twee toepassingsstudies die samen met dit fieldlab onderzoek doen naar stoomcompressiewaterpompen en een hybride persluchtwarmtebatterij. Daarnaast wordt in het al langer bestaande fieldlab TNO NETlab getest hoe CO2 uit de lucht kan worden onttrokken. 

Gebruik van circulaire grondstoffen in de industrie

Tot slot starten er nog twee projecten die het gebruik van circulaire grondstoffen in de industrie bevorderen. De Circular Recycling Company onderzoekt hoe de keten rondom vezelversterkte thermoharders (het materiaal waar o.a. windmolens van gemaakt worden) aangepakt kan worden. 

Hydrocat Technology ontwikkelde een oplossing om van afval in de vorm van plastics en biomassa olie en gas van hoge kwaliteit te maken. In het innovatieproject dat binnen het programma start, wordt samen met Plant One Rotterdam onderzocht of een unit gemaakt kan worden die zo’n 10.000 ton per jaar afval kan verwerken. 

Ook interesse in subsidie?

In totaal is er dit jaar € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere Energie & Klimaat innovatieprojecten. Ongeveer de helft daarvan is nu als subsidie verstrekt aan de 18 projecten innovatieprojecten in het programma. Dit betekent dat er nog een vergelijkbaar bedrag aan subsidie open staat voor een tweede voucherronde. De deadline voor die ronde staat op 31 maart 2021. Mkb’ers en fieldlabs met interesse kunnen hier meer informatie vinden over het aanvraagproces en de selectiecriteria. De innovaties moeten bijdragen aan minimaal één van de benoemde thema’s en zich voldoende onderscheiden van de reeds gestarte projecten.  

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Een actueel overzicht van alle innovatieprojecten inclusief beschrijvingen is hier te vinden.

Nieuwsbrief