Terug naar overzicht

Nederlands tuinbouwcluster wil gezamenlijk de Indiase voedselproductie verduurzamen en diversifiëren

De Nederlandse tuinbouwsector kan een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen waar India voor staat – waaronder bevolkingsgroei, watermanagement, luchtvervuiling en gezondheid. Daarvan zijn Dutch Greenhouse Delta (DGD), InnovationQuarter en Rotterdam Partners na grondige marktstudie overtuigd. In een informatiebijeenkomst waarin co-creatie centraal stond, werden de eerste plannen voor India aan geïnteresseerde tuinbouw-gerelateerde bedrijven gepresenteerd. ‘’De eerste reacties waren positief. Wij zijn op zoek naar nog meer partners met eenzelfde visie om ons te verbinden binnen een Partners for International Business (PIB) aanvraag’’, legt Desh Ramnath, Business Developer van DGD uit.

Overheden willen één aanspreekpunt

PIB staat voor Partners for International Business en is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. In navolging van twee reeds succesvol gestarte PIB-samenwerkingen (China en Golf regio), wordt nu de PIB India opgestart.

Alleen in gezamenlijkheid kan de Nederlandse sector op de juiste manier worden gepositioneerd als een partner voor India. “Overheden praten liever niet met verschillende partijen, maar met één aanspreekpunt, die een groep van bedrijven vertegenwoordigt, legt Rolf Karst, Projectmanager Internationalisering bij InnovationQuarter en Rotterdam Partners, uit. Sommige van de PIB geïnteresseerde Nederlandse bedrijven, zijn al actief op de Indiase markt, maar willen toch graag aansluiten bij deze PIB. Zij zien het grote potentieel in India, maar zien dat nog niet rechtstreeks terug in aanvragen. India is ook een complexe markt en bedrijven hebben behoefte aan een gestructureerde aanpak. Wij ondersteunen deze bedrijven bij het vinden van de juiste lokale partijen om zaken mee te doen.”

Eén van de deelnemers aan deze bijeenkomst is Arjen Janmaat, Internationaal salesmanager bij Ridder Groep. “Wij hebben al een aantal projecten gedaan in verschillende regio’s in India. Vooral het gebrek aan water is een enorme uitdaging in India. Ik zie India als het beloofde land, waar we veel stappen kunnen gaan maken.’’

Bijdragen aan een duurzamer India

Tuinbouw vormt niet een nieuwe manier van voedsel produceren, maar een manier om bij te dragen aan een duurzamer India. En, een duurzamer India is hard nodig. De economische ontwikkeling van India heeft gevolgen gehad voor de natuur, de gezondheid en de voedselzekerheid. De jaarlijkse toename van gezondheidszorgkosten in India zijn maar liefst 260 miljard. De ondermaatse gezondheid van de Indiers wordt met name veroorzaakt door eentonige voeding.

De productie en consumptie van vers, gezond en betaalbaar voedsel in combinatie met een beschikbare en gezonde levensstijl is een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van India.

India is een land met 1,3 miljard inwoners, waarvan 600 miljoen werkzaam in agricultuur (slechts goed voor 19% van GDP). De Indiase bevolking zal in de komende 10 tot 15 jaar groeien tot 1,6 miljard. India zal deze groeiende bevolking van vers voedsel moeten voorzien en tegelijkertijd zijn eigen economie moeten versterken door meer voedsel te exporteren naar landen die afhankelijk zijn van voedselimport. India is momenteel na China, al de grootste voedselproducent van de wereld.

Als India in de komende 15 tot 20 jaar met 300 miljoen mensen groeit en twee keer zoveel voedsel wil produceren, zal het dit op een effectievere, duurzamere, gezondere en veiligere manier moeten gebeuren. Deze vraag wordt versterkt door de eisen en wensen van de sterk groeiende middenklasse in India. Deze middenklasse vraagt niet alleen om een diversiteit aan voedsel, maar ook om veilig, vers voedsel, en lokaal geteelde groenten en fruit, zonder bestrijdingsmiddelen.

Het huidige landbouwsysteem in India is niet in staat om aan de groeiende en verschuivende vraag te voldoen. De Indiase landbouwsector telt veel kleine boeren en is enorm gefragmenteerd. De keten is lang en heeft vele schakels. Er zijn weinig schaalvoordelen en knowhow wordt nauwelijks gedeeld. De logistiek van de koude keten is ongebruikelijk, waardoor voedsel snel bederft en voedingsstoffen niet worden vastgehouden.

Samenwerking in twee trajecten

In het PIB India plan speelt o.a. co-creatie tussen de Nederlandse glastuinbouw en Indiase start-up’s een grote rol. Indiase startups, ICT, IoT en digitaliseringsdeskundigen in India worden verbonden aan de sectoren in Nederland die op zoek zijn naar deze hoogopgeleide betaalbare specialisten, zoals het geval is in de Nederlandse tuinbouwsector. De Nederlandse tuinbouwsector heeft een tekort aan nieuwe disruptieve ideeën en een groeiende vraag naar betrokken specialisten op het gebied van digitalisering, robotica en internet. Deze jonge generatie uit India kan Nederland helpen om aan de mondiale top te blijven van de tuinbouw van de toekomst.

Daarnaast zal het PIB India plan inspelen op de toegevoegde waarde van lokaal telen en het inkorten van de keten. Hiervoor moeten we awareness creëren bij hotel en horeca-ketens en retail. Naast dat dit inspeelt op het cold logistics probleem biedt het een betere aansluiting van vraag en aanbod. De vermindering van zogenaamd post harvest loss leidt tot een hogere netto-opbrengst en dus inkomen. De kwaliteit en het uiterlijk van producten wordt beter door de technieken en korte keten. De producten zijn langer bruikbaar door een schoner proces en snellere levering. Daarnaast vindt een kostenreductie plaats door kortere ketens, minder transportbewegingen en minder afval. Dit kan uiteindelijk leiden tot concrete oplossingen zoals het opzetten van productiefaciliteiten (kassen) naast het distributiecentrum van een Indiase (e)retailer.

Waarom deelnemen aan PIB India?

DHD, InnovationQuarter en Rotterdam Partners zoeken nog meer partners om mee samen te werken binnen de Partners for International Business (PIB) aanvraag. Als PIB India partner denk je mee en geef je sturing aan het collectieve programma. Je bepaalt mede de strategie, je ontvangt inkomende missies en neemt deel aan uitgaande missies, je woont exclusieve bijeenkomsten bij, je hebt toegang tot business analytics over India, je neemt deel aan matchmaking en je bent belangenbehartiging van de gehele sector (Farm to Fork).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.