Terug naar overzicht

Nederlands bezoek aan het Singaporese roboticalandschap leidt tot verrassende uitkomsten en zicht op samenwerking

De eerste week van november heeft een Nederlandse robotica delegatie een bezoek gebracht aan Singapore. Inzet was het verkennen op welke wijze samenwerking binnen robotica mogelijk is én het actief op zoek gaan naar gezamenlijk gedragen thema’s en cases. De Nederlandse delegatie werd vertegenwoordigd door relevante spelers uit het gehele robotica ecosysteem: bedrijven met robotica expertise op verschillende terreinen, UTwente mede namens het gehele kennislandschap in Nederland, en (de)centrale overheden en organisaties waaronder ook InnovationQuarter.

Zakelijke kansen voor Nederlandse roboticabedrijven in Singapore

Zakelijke kansen in Singapore

De uitkomsten van de missie zijn veelbelovend en verrassend, zowel op bedrijvenniveau als qua langere termijn met bredere thema’s en cases. Het bedrijf Demcon ziet dat Singapore een aantal medische uitdagingen aan wil gaan, waar Nederland oplossingen voor heeft met name binnen de thema’s vergrijzing en zorg. Uitdagingen ziet ook het bedrijf Aquatic Drones, dat na de innovatiemissie aangaf leads in ‘de steigers te hebben’, die de verwachtingen verre van overtreffen. Aanjager voor deze contacten was een bilateraal seminar met workshops, dat onderdeel uitmaakte van het missieprogramma. Andere thema’s en cases waarbinnen samenwerking lonkt zijn: robotica en circular economy en robotica surveillance drones.

Naast robotica is ook veel gesproken over de raakvlakken met artificial intelligence (AI) en smart industry, twee andere thema’s waar Nederland zeer goed thuis in is. Singapore gaf aan graag gezamenlijk cases te willen uitwerken en toonde ook veel interesse in Nederland als toegangspoort tot Europa. In dit verband spreekt naast ons ecosysteem en aanpak ook de Nederlandse aanpak van ethische, sociale en juridische kwesties die bij robotisering komen kijken – noodzakelijk voor toegang in Europa – tot de verbeelding.

Verrassend was dat de deelnemers vóór vertrek de indruk hadden wel eens in Singapore een landschap te kunnen aantreffen dat qua verfijning en disruptieve technologie Nederland op een aantal thema’s was gepasseerd. Dit bleek niet het geval: Nederland is nog steeds qua thematiek, technologie en ecosysteem wereldwijd competitief. Wél is de financiële slagkracht vanuit de Singaporese overheid richting robotica indrukwekkend met een investering van 450 miljoen Singaporese dollars voor de komende jaren. Tot slot viel de openheid en directheid van de Singaporese counterparts op: een gezamenlijke basis om op verder te bouwen.

Bilateraal seminar met workshops, dat onderdeel uitmaakte van de innovatiemissie naar Singapore

International Robo Expo

De verkenning werd afgesloten met deelname aan de jaarlijkse Singaporese International Robo Expo, waar Nederland, als één van de twee landenpaviljoens een mooie, centrale plek was toebedeeld. Deze vakbeurs bood gelegenheid om Nederland als één robotica-ecosysteem te presenteren, onder andere via een seminar met paneldiscussie. Daarnaast bleek het een uitstekende plek om opgedane contacten tijdens de vele bezoeken aan kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties, beter te leren kennen. Wél van belang is behouden van het momentum, door volgend jaar acties in te zetten die als basis gaan dienen voor een gezamenlijke aanpak.

Nederlands bezoek aan het Singaporese roboticalandschap leidt tot verrassende uitkomsten en zicht op samenwerking

Robotica in de toekomst

Gezien de aanwezigheid van RoboValley (inclusief het binnenkort te openen smart industry fieldlab Robohouse) en de focus van de TU Delft op robotica, is het duidelijk dat Zuid-Holland een goede vestigingslocatie is voor roboticabedrijven om hun onderneming verder te ontwikkelen. Maar wat is de waardepropositie van onze Zuid-Hollandse regio, of Nederland als geheel, in vergelijking met andere internationale hubs? Om meer te leren over het robotica-ecosysteem in Singapore, nam InnovationQuarter deel aan deze innovatiemissie naar deze ‘Smart Nation’.

De delegatie concludeerde dat de Nederlandse roboticasector niet onder doet voor Singapore als Smart Nation. Maar aangezien de Singaporese overheid sterk investeert in robotica onderzoek en toepassingen, is de voornaamste vraag hoe lang Nederland in staat is haar leidende positie te handhaven.

Voor alle deelnemers vormde de deelname aan de missie zeker een mooie start om met Singapore zowel op korte als lange termijn samenwerking aan te gaan binnen een sector die op economisch, ethisch/moreel en juridisch niveau bepalend gaat zijn voor de toekomst. Hoe bepalend, dat bleek alleen al uit deze artikelen:

Initiatiefnemer

De organisatie lag bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de innovatieraad van de Nederlandse ambassade in Singapore. Zij zorgden voor het leggen van contacten met alle sleutelspelers binnen het Singaporese ecosysteem.

Nieuwsbrief